Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie zmian i rozwoju społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-S-356-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie zmian i rozwoju społecznego
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach 0,5

Kolokwium zaliczeniowe 0,5 pkt ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Uczestnictwo aktywne z zajęciach oraz prezentacja temat z zestawu zagadnień do wyboru.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie stanu refleksji socjologicznej na temat zmiany społecznej, rozwoju i modernizacji.

Pierwszym tematem zajęć będą klasyczne ujęcia zmiany społecznej w socjologii, w tym koncepcje ewolucji społecznej oraz krytyczna analiza nowoczesności Karola Marksa. Dużo uwagi poświęcone zostanie teorii modernizacji, jej krytyce i współczesnym rozwinięciom. Następnie mowa będzie o teorii systemu-świata Immanuela Wallersteina oraz o koncepcji nowoczesności zwielokrotnionych Shmula Eisenstadta. Kolejną perspektywą będzie nurt badań postkolonialnych. Kurs zamyka analiza skutków globalizacji w odniesieniu do rynku pracy, w tym zjawiska końca pracy wg Jeremy Rifkina oraz prekaryzacji wg Guya Standinga.

Literatura:

Piotr Sztompka. Socjologia zmian społecznych. Kraków 2007.

Aleksandra Jasińska-Kania (red.). Współczesne teorie socjologiczne, T.1-2. Nomos 2005.

Guy Standing. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. 2011.

Jeremy Rifkin. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. 2009.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe mechanizmy zmiany społecznej oraz teorie modernizacji i rozwoju społecznego. KW_03

Zna uwarunkowania rozwoju społecznego na poziomie makro- i mikrospołecznym, szczególnie w odniesieniu do społeczeństwa polskiego. Posiada wiedzę na temat dynamiki rozwoju społeczeństwa polskiego oraz społeczności międzynarodowej. KW_04

Ma wiedzę na temat mechanizmów wpływu zmian o charakterze globalnym na lokalne struktury i procesy społeczne. KW_011

Dostrzega i interpretuje procesy przemian w dziedzinie kultury, polityki, gospodarki. Prawidłowo wskazuje ich uwarunkowania. K_U01

Wykorzystuje znajomość teorii rozwoju i zmiany społecznej do analizy zjawisk i procesów społecznych zachodzących w mikro- i makrostrukturach społecznych. K_U02

Rozumie podstawowe mechanizmy zmiany społecznej. K_U12

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kolasa-Nowak, Andrzej Stawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kolasa-Nowak, Aleksandra Kołtun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kolasa-Nowak
Prowadzący grup: Agnieszka Kolasa-Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0