Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy etnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-EE-AR-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy etnologii
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

nie ma

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład 15 h,

Konsultacje indywidualne 1,5 h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć: wykłady 20 h.,

studiowanie literatury przedmiotu 10 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność za zajęciach

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z problematyki etnologii społeczności plemiennych i tradycyjnych, przez ukazanie wybranych aspektów z zakresu kultury materialnej (systemy egzystencji), społecznej (struktury rodzinne, plemienne i lokalne) oraz duchowej (wierzenia, magia, religia, sztuka). Zasygnalizowanie również problemów badawczych współczesnej antropologii wsi i miasta.

Literatura:

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Buchowski M., Burszta W., O założeniach interpretacji antropologicznej, PWN, Warszawa 1992.

Burszta W., Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Nowicka E., Świat człowieka świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, PWN, Warszawa 1991.

Kempny M., Nowicka E. (red.) 2003. Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. PWN: Warszawa.

Kempny M., Nowicka E. (red.) 2004. Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje. PWN: Warszawa.

Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kultury, Universitas, Kraków 1991.

Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, 2, red. Maria Biernacka, Bronisława Kopczyńska–Jaworska, Anna Kutrzeba–Pojnarowa, Wanda Paprocka, Wrocław i in., 1976,1981.

Staszczak Z., Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa 1987.

Schreiber H., Koncepcja "sztuki prymitywnej". Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu, Warszawa 2012.

Szyjewski A., Religie Czarnej Afryki, Kraków 2005.

Szynkiewicz S., Pokrewieństwo. Studium etnologiczne, Warszawa 1992.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)