Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry komputerowe w kulturze (BN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-GKK-TCAK-1S.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gry komputerowe w kulturze (BN)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Brak

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W14, K_K01 aktywnośc na zajęciach


K_U12 prezentacja projektu


Literatura:

M.Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.

J.Dovey, H.W.Kennedy, Kultura gier komputerowych, Kraków 2011.

R.Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, Toruń 2014.

M.Kosman, Nie tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych, Warszawa 2015.

Rethinking gamification, ed. M.Fuschs, S.Fizek, P.Ruffino, N.Schrape, German National Library, 2014

Efekty uczenia się:

K_W02

Ma wiedzę związaną ze współczesnymi zjawiskami artystycznymi charakterystycznymi dla kultury gier komputerowych, zna główne trendy rozwoju estetyki i designu gier komputerowych na przestrzeni całego rozwoju historycznego medium

K_W03

Ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania gier komputerowych w kulturze współczesnej, historii fenomenu oraz oddziaływania gier komputerowych na społeczeństwo

K_W04

Ma podstawową wiedzę dotyczącą kultury, historii i rynku gier komputerowych w Polsce i na świecie oraz zna główne teorie związane ze współczesnym nurtem game studies ze szczególnym naciskiem na koncepcje Espena Aarsetha, Larsa Konzacka, Jaspera Juula i Iana Bogosta umożliwiające badanie gier w różnych optykach.

K_W06

Zna i rozumie podstawowe metody i kategorie badań medioznawczych, które mogą być zaadaptowane do analizy gier komputerowych

K_W07

Ma podstawową wiedzę umożliwiającą krytyczną analizę interfejsów gier komputerowych z wykorzystaniem między innymi teorii retoryki proceduralnej, umożliwiającej badania aspektów technologicznych medium w kontekście kulturowym

K_W14

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową dotyczącą zastosowań edukacyjnych gier komputerowych

K_U12

Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych dotyczących zagadnień gier komputerowych i prezentowania atutów samodzielnie wykonanych projektów (gier)

K_K01

Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy na temat relacji kultury i nowych technologii, ze szczególnym naciskiem na kulturowe aspekty gier komputerowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Bakun, Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Bakun, Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Bakun, Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Bakun, Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)