Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polonistyczne laboratorium cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PLC-FP-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polonistyczne laboratorium cyfrowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

– Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium / ćwiczenia: 15 h

Konsultacje indywidualne: 1 h


– Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie do zajęć: 15 h

Rozwiązywanie zadań domowych: 14 hŁączna liczba godzin: 60 (2 punkty ECTS)


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ćwiczenia laboratoryjne, wykonywanie zadań cząstkowych – W01-3, U01-3, K01.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wyposażenie studenta w niezbędne dla współczesnego humanisty umiejętności pracy narzędziami umożliwiającymi gromadzenie, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi. Ponadto studenci poznają wybrany menadżer bibliografii oraz wybrany program do zarządzania domową biblioteką. Poznają infrastrukturę badawczą oferowaną w ramach CLARIN-pl. Zdobędą praktyczne umiejętności obsługi programów i aplikacji przydatnych w przyszłej pracy. Nauczą się tworzyć atrakcyjne notatki, mapy myśli, graficzne raporty.

Literatura:

1. Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk, Cyfrowy warsztat humanisty, Warszawa 2020.

2. Patrycja Pałka Agata Kwaśnicka-Janowicz, Przewodnik Po elektronicznych zasobach językowych dla Polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia), Kraków 2017.

3. Bomba Radosław, 2013, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3128/R.%20Bomba%20Narzedzia%20cyfrowe%20jako%20wyznacznik%20nowego%20paradygmatu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4. Clarin-pl

Efekty uczenia się:

wiedza

W 1 Student zna programy i aplikacje przydatne w pracy polonisty K_W01

W 2 Student wie, gdzie szukać potrzebnych mu narzędzi i rozumie, które narzędzia, na jakich zasadach może legalnie wykorzystywać K_W06

umiejętności

U 1 Student potrafi wyszukiwać potrzebne mu w pracy narzędzia K_U04

U 2 Student potrafi obsługiwać wybrane programy i aplikacje przydatne w pracy humanisty K_U04

U 3 Student potrafi dostosować narzędzia do charakteru swojej pracy naukowo-badawczej K_U09

kompetencje

K 1 Student zdaje sobie sprawę z konieczności aktualizowania swojej wiedzy o cyfrowych narzędziach na bieżąco, przez całe życie K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)