Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJN-ćwiczenia dyskursywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PNJNCD-GER-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJN-ćwiczenia dyskursywne
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- dyskusja, debata


- aktywność w trakcie zajęć


- prace domowe w formie ustnej


- sprawdziany ustne i pisemne


- praca w grupie i prezentacja wyników tej pracyPełny opis:

Celem zajęć jest konstruowanie wypowiedzi ustnych na aktualne tematy z użyciem odpowiedniego rejestru języka w zależności od kontekstu, celu i odbiorcy; czynne używanie urozmaiconego słownictwa podczas tworzenia własnych tekstów w procesie komunikacji językowej

Literatura:

Deutsch Perfekt Magazin

Deutsche Welle

Internetquellen (Artikel, Filme, Podcasts)

Rostek, E. (2010). Sprechen ohne Probleme. Poznań: Wagros.

Schreiter, I. (2002). Schreibversuch. Kreatives Schreiben bei Lernern

Efekty uczenia się:

K_U10 potrafi pracować w zespole; posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację wspólnych projektów, uczestnictwo w dyskusji i w debacie

K_U07 potrafi komunikować się z otoczeniem

K_K04 ma wrażliwość na aktualne wydarzenia w stosunkach polsko-niemieckich, tolerancję i szacunek wobec innych narodów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Bobowski-Tosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)