Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy animacji komputerowej (PW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PW-PAK-TCAK-2S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy animacji komputerowej (PW)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Zajęcia z podstaw animacji komputerowej przewidziane są jako praktyczne, kompleksowe wprowadzenie w zagadnienia współczesnej animacji. W trakcie zajęć studenci zapoznają się zarówno z technikami animacji 2D jak i 3D oraz sposobami wykorzystania montażu audio-wideo w pracy z animacją. Forma zajęć ma charakter warsztatowy i opiera się na zapoznaniu z kolejnymi elementami programów do tworzenia animacji komputerowej. Zaliczenie zajęć opiera się na konkretnych animacjach przygotowanych przez studentów na bazie nabytej w trakcie kursu wiedzy.

Literatura:

Radosław Bomba, Michał Bobrowski, Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021.

Radosław Bomba, GIF-y w kulturze. Animacja komputerowa jako strategia przetwarzania zasobów dziedzictwa kulturowego, [w:] Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, (red.) E.Głażewska, M. Grabias, Wydawnictwo Uniwersytetu Matrii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, s .139-156.

Mike Wellins, Myśleć animacją. Podręcznik dla filmowców, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2018.

Marcin Giżycki, Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Paweł Sitkiewicz, Polska szkoła animacji, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

David Dabner, Sheena Calvert, Anoki Casey, Szkoła projektowania graficznego. Podręcznik dla projektantów, Warszawa 2012.

David Ariey, Logo designe love. Tworzenie genialnych logotypów, Gliwice 2015.

Krzysztof Cieślak, Inkscape. Podstawowa obsługa programu, Gliwice 2013.

Agnieszka Świątecka, Digital storytelling - podręcznik dla edukatorów, Warszawa 2013.

Justyna Hofmokl, Katarzyna Sawko, Kamil Śliwowski, Katarzyna Rybicka, Łukasz Jachowicz, Alek Tarkowski, Przewodnik po otwartości, Warszawa 2013.

Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski, Otwartość w publicznych instytucjach kultury, Gdańsk-Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)