Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy antropologii kultury (PW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PW-WPAK-TCAK-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy antropologii kultury (PW)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Ćwiczenia = 30 godzin.

Samodzielne przygotowanie do każdych ćwiczeń – 1 godz. tyg. = 30 godz.

RAZEM = ok. 60 godzin.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WO3, W08, U11

Prezentacja / esej/ referat/ projekt

K05, K09

Aktywność


Pełny opis:

Zajęcia w pierwszej części obejmą omówienie podstawowych pojęć oraz historii badań antropologicznych. Studenci zapoznają się także z problemami badawczymi podejmowanymi we współczesnej antropologii, czyli wyodrębnionymi subdyscyplinami takimi jak min. antropologia turystyki, religii, sportu, widowisk, czy jedzenia) oraz zagadnieniami wielokulturowość i globalizacji zjawisk kulturowych.

Literatura:

Burszta W. Antropologia kultury, Poznań 1998.

Barnard A., Antropologia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

Desmond M., Magia ciała, Warszawa 1993.

Gajda J., Antropologia kultury, cz. 1, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005

Krawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.

Kuligowski W., Antropologia współczesności, Kraków 2007.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury,

Warszawa 2003.

Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Świat

człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007

Staniszkis J., Antropologia władzy, Warszawa 2009

Antropologia religii, Studia i szkice, red. J. Rabin, Kraków 2002.

M. Tymochowicz, Ubiór – jako element identyfikacji wizualnej kibiców (na przykładzie klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin S.A.), „Kultura i Historia”, 2017/32.

M. Tymochowicz, Pożywienie jako wyznacznik tożsamości regionalnej [w:] Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturalnej, red. M. Dziekanowskiej, M. Wójcickiej, t. 10 serii Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, Lublin 2017, s. 137-150.

Wasilewski J. S., Kategoria przestrzeni w kulturze koczowniczej analiza przestrzenna jurty mongolskiej, „Etnografia Polska", t. X I X z. 1.

Wasilewski J.S., Tabu, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)