Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium:Przekład tekstów literackich//Przekład tekstów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SMMK8-A.N-1S.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium:Przekład tekstów literackich//Przekład tekstów użytkowych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): K_W01, K_W04, K_U01, K_U08, K_U16

projekt: K_U01, K_U08, K_U16, K_W01, K_W04

Pełny opis:

Zajęcia mające na celu przygotowanie studenta do stworzenia pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

K_W01

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia ogólne oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu przekładoznawstwa

K_W02

zna i rozumie terminologię przekładoznawstwa

K_W03

zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury krajów angielskiego obszaru językowego na potrzeby analizy przekładoznawczej

K_U01

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną przkładoznawczą do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, do formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U02

potrafi dokonać interpretacji różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej w ramach podejść uwzględniających najnowsze osiągnięcia z zakresu przekładoznawstwa

K_U03

potrafi przeprowadzić w języku angielskim krytyczną analizę tekstów, oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych

K_U07

potrafi konstruować rozbudowane wypowiedzi ustne w formie indywidualnej prezentacji i udziału w debacie, wyrażając w języku angielskim sądy i opinie na tematy związane z przekładoznawstwem

K_U08

potrafi sporządzać – sięgając do różnych źródeł i wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne – zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie teksty w pisanym języku angielskim

K_K01

jest gotów do krytycznej oceny wiedzy i własnych kompetencji, korzystania z wiedzy eksperckiej, doskonali umiejętności związane z przekładem i przekładoznawstwem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Czemiel, Hubert Kowalewski, Ewelina Prażmo
Prowadzący grup: Grzegorz Czemiel, Hubert Kowalewski, Ewelina Prażmo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski, Przemysław Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Łozowski, Katarzyna Stadnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)