Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka użytkowa, moda i projektowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SUMP-KUL.KAS-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka użytkowa, moda i projektowanie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy historii sztuki XIX i XX wieku.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - 15 godzin


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie z oceną - prezentacja przygotowanego zagadnienia z tematu projektowania, mody i sztuki użytkowej ustalonego z wykładowcą.

Pełny opis:

Wykład z dziedziny sztuki użytkowej, mody i projektowania obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zagadnień sztuki użytkowej i projektowania.

2. Historia designu polskiego w drugiej połowie wieku XX.

3. Wybrane zagadnienia z historii sztuki użytkowej na świecie w wieku XX.

4. Zasady kolekcjonowania designu.

5. Rozwój mody w wieku XX.

6. Wybrane zagadnienia z obszaru mody w okresie PRL

7. Problematykę powiązań gospodarczo-ekonomicznych ze sztuką użytkową, modą i projektowaniem.

Literatura:

Cally Blackam, "100 lat mody", Warszawa 2013

Beata Bochińska, "Zacznij kochać design. Jak kolekcjonować polską sztukę użytkową", Warszawa 2016

Aleksandra Boćkowska, "To nie są moje wielbłądy. O modzie PRL", Wołowiec 2015

Irma Kozina, "Historia mody. Od krynoliny do mini", Warszawa 2017

Irma Kozina, "Polski design", Warszawa 2015

Janusz Krupiński, "Wzornictwo/ Design. Studium idei", Kraków 1998

Penny Sparkle, "Design. Historia wzornictwa", Warszawa 2012

Elizabeth Wilhide, "Historia designu", Warszawa 2017

Dorota Williams, Grzegorz Sołtysiak, "Modny PRL", Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

K_W04 Student/ka ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą historii sztuki użytkowej, mody i projektowania

K_W09 ma orientację na temat współczesnego designu i mody

K_W15 ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin designu i ich szczegółowych obszarów

K_U18 potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację wytworów sztuki użytkowej i mody z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w obszarach designu i mody regionu, kraju i Europy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)