Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzenie serwisów internetowych i zarządzanie informacją w sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-TSIZIS-TCAK-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie serwisów internetowych i zarządzanie informacją w sieci
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat obsługi komputera

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium: 30 h

Konsultacje indywidualne: 15 h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 5h

Przygotowanie do zaliczeń: 5h

Studiowanie literatury przedmiotu: 5h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium K_W05, K_W016


Projekt zaliczeniowy K_W02, K_W011, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17,K_U18, K_K02, K_K03Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z metodą projektową design thinking w w tworzeniu serwisów i aplikacjii Internetowych. Studenci nauczą się od podstaw projektować prototypy własnych serwisów i rozwiązań sieciowych, obsługiwać niezbędne do tego celu programy i aplikację. Dodatkowo samodzielnie opracują i wdrożą własny pomysł na prototyp serwisu Internetowego.

Literatura:

Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

Ochrona własności intelektualnej, (red.) Alicja Adamczyk, Michał du Vall, Warszawa 2010.

Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski, Otwartość w publicznych instytucjach kultury, Gdańsk 2006.

Justyna Hofmokl, Katarzyna Sawko, Kamil Śliwowski, Katarzyna Rybicka, Łukasz Jachowicz, Alek Tarkowski, Przewodnik po otwartości, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę na temat estetyki i designu portali i serwisów internetowych

K_W02

Ma podstawową wiedzę dotyczącą otwartych zasobów, które mogą być wykorzystywane w tworzeniu portali i serwisów internetowych

K_W05

Ma podstawową wiedzę umożliwiającą krytyczną analizę interfejsów portali Internetowych w kontekście przeobrażeń współczesnej kultury

K_W07

Posiada znajomość podstawowej problematyki związanej projektowaniem stron Internetowych w oparciu o system CMS Wordpress K_W011

Posiada wiedzę dotyczą metod pozyskiwania danych w Internecie oraz umie odpowiednio komponować dane na stronach portalu Internetowego K_W016

Potrafi tworzyć podstawowe szablony portali Internetowych w oparciu o system CMS Wordpress, konfigurować je i wykorzystywać do propagowania treści kulturowych K_U14

Potrafi przekazywać wiedzę i informacje na temat kultury z wykorzystaniem różnych elementów wizualnych udostępnianych dla systemu Wordpress K_U15

Posiada umiejętności pracy w zespole redakcyjnym w obrębie danego portalu Internetowego K_U16

Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie pracy w zespole redakcyjnym działającym w obrębie danego portalu internetowego K_U17

Potrafi realizować wybrane projekty kulturowe z wykorzystaniem otwartego silnika CMS Wordpress K_U18

Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym wykorzystując do tego celu samodzielnie stworzone portale internetowe K_K02

Ma świadomość roli współczesnych technologii cyfrowych szczególnie udostępnianych na zasadzie otwartego dostępu w zachowaniu, archiwizowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego swojego regionu, Polski i Europy K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)