Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrame problemy ludologii - przedmiot do wyboru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WPL-KUL-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrame problemy ludologii - przedmiot do wyboru
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Przedmioty do wyboru kulturoznawstwo I stopień 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

W1,U1 - aktywność na zajęciach

K1- projekt zaliczeniowy

Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu "Wybrane problemy ludologii" jest zapoznanie studentów kulturoznawstwa ze współczesnymi teoriami i metodami badań gier cyfrowych określanych jako ludologia lub groznawstwo. Podczas zajęć studenci mają także okazję zapoznania się ze specyfiką współczesnej kultury gier komputerowych

Efekty uczenia się:

W1 -zna podstawowe pojęcia, terminy z zakresu dyscyplin komplementarnych dla kulturoznawstwa, takich jak współczesna ludologia i groznawstwo (K_W02 )

U1- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawczych badań nad kulturą gier komputerowych (K_U04)

K1- potrafi współdziałać w grupie przy realizacji projektów na zajęcia tj. prototypy gier komputerowych (K_K02 )

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)