Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wycieczka programowa czterodniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-WPROGR-KUL-1S.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycieczka programowa czterodniowa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przygotowanie referatów na wybrane tematy związane z programem wycieczki

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacje tematyczne - W01, U01

Dyskusja - W02, K01

Pełny opis:

Wycieczka ma na celu zapoznanie się z wybranymi miejscami, obiektami dziedzictwa oraz instytucjami kultury, ich charakterystyką, znaczeniem, a także działalnością, celami i sposobami funkcjonowania.

Program dostosowywany jest każdorazowo do grupy uczestniczącej w zajęciach i realizowanej specjalizacji.

Literatura:

Wybrane wydawnictwa i zasoby online poświęcone poszczególnym obiektom.

Efekty uczenia się:

W01 Wiedza na temat wybranych metod analizy i interpretacji zjawisk kulturowych K_W05

W02 Orientacja w aktualnych wydarzeniach życia kulturalnego K_W09

U01 Umiejętność charakterystyki i interpretacji różnego rodzaju wytworów kultury z uwzględnieniem ich społeczno-kulturowego kontekstu K_U05

K01 Współdziałanie w grupie w przygotowaniu i w trakcie realizacji zajęć K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wycieczka programowa, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Długosz, Agnieszka Kuczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Długosz, Agnieszka Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wycieczka programowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wycieczka programowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wycieczka programowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wycieczka programowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wycieczka programowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wycieczka programowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Maksymiuk-Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wycieczka programowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wycieczka programowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wycieczka programowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)