Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-GEZ-!MUZ-P-S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- aktywność na zajęciach

- udział w dyskusji


Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z zasadami gromadzenia zbiorów (w oparciu o wybrane polityki gromadzenia zbiorów). Zapoznaje się z rodzajami umów i najważniejszymi przepisami prawnymi. Poznaje zasady ewidencjonowania zbiorów w oparciu o ustawę o muzeach i rozporządzenia ministra kultury, rodzaje obowiązkowej i nieobowiązkowej dokumentacji ewidencyjnej. Zaznajamia się z rodzajami i zasadami okresowej kontroli zbiorów.

Literatura:

1. Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, Warszawa 2012

2. ABC zarządzania kolekcją muzealna, NIMOZ, Warszawa 2014

3. Monika Drela, Iwona Gredka, Prawo autorskie w działalności muzeów, NIMOZ 2014

4. Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, NIMOZ 2012

5. Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez Internet

6. Poradnik Spectrum 5.0.

Efekty uczenia się:

K_W04 w sposób zaawansowany zna i rozumie założenia wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania placówką muzealną oraz jej funkcjonowania w zakresie działalności podstawowej P6U_W P6S_WG

K_W05 w sposób zaawansowany zna i rozumie założenia przepisów prawnych z zakresu prawa autorskiego, działalności kulturalnej i muzealnej oraz kodeks etyki zawodowej muzealnika P6U_W P6S_WK

K_U07 stosować przepisy prawne regulujące działalność muzeum oraz kodeks etyki zawodowej P6U_U P6S_UW

K_K03 współpracowania w grupie w celu realizacji różnych projektów i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego P6U_K PS6_KK

K_K04 prawidłowego rozstrzygania problemów prawnych i dylematów etycznych związanych z pracą w muzeum P6U_K P6S_KR

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Tymochowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)