Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-HMK-!MUZ-P-S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Konwersatorium 8 h

Konsultacje indywidualne 1,5 h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć: wykłady 20 h.,

studiowanie literatury przedmiotu 10 h

Punkty ECTS 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie z oceną

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwojem muzeów na przestrzeni dziejów, od czasów starożytnych po współczesne, omówienie powstania najsłynniejszych kolekcji muzealnych Polski i Europy oraz procesu kształtowania odpowiednich przestrzeni wnętrz i architektury muzealnej.

Literatura:

Krysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości, Lublin 2001

Anna Ziębińska-Witek, Historia w muzeach.. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011.

Muzea skansenowskie w Polsce, red. Jerzy Czajkowski i in., Poznań 1979.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01. Student ma wiedzę w zakresie historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa - K_W01

Umiejętności:

U01. Student potrafi rozwijać swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauk o kulturze i muzealnictwa - K_U02

Kompetencje:

K01. Student ma świadomość ważności i zrozumienie dla ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego - K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Tymochowicz
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Tymochowicz
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)