Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne działalności muzealnej, etyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-PPDMEZ-!MUZ-P-S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne działalności muzealnej, etyka zawodowa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

-

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- aktywność na zajęciach

- udział w dyskusji


Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z aktami prawnymi, w oparciu o które działają instytucje muzealne – powszechnymi (ustawy) oraz wewnętrznymi (statut i regulaminy wewnętrzne).

Omówienie zasad etyki zawodowej muzealników.

Literatura:

Gotkowska i in. Nowe przepisy dla instytucji kultury. Praktyczny komentarz do zmian, Prawo dla Praktyków, Warszawa 2016.

S. Waltoś, Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów, Wolters Kluver, Warszawa 2009.

Z. Cieślik i in.. Ustawa o muzeach. Komentarz, Wolters Kluver, Warszawa 2021.

R. Barański i in. Vademecum dyrektora instytucji kultury, C.H. Beck, Warszawa 2015.

A. Barbasiewicz Czy polskich muzealników obowiązuje Kodeks ICOM? Uwagi o prawnych aspektach etyki muzealnej, „Muzealnictwo”, 2012 (53), s. 196-200.

Efekty uczenia się:

K_W05 w sposób zaawansowany zna i rozumie założenia przepisów prawnych z zakresu prawa autorskiego, działalności kulturalnej i muzealnej oraz kodeks etyki zawodowej muzealnika P6U_W P6S_WK

K_U07 stosować przepisy prawne regulujące działalność muzeum oraz kodeks etyki zawodowej P6U_U P6S_UW

K_K04 prawidłowego rozstrzygania problemów prawnych i dylematów etycznych związanych z pracą w muzeum P6U_K P6S_KR

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Tymochowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)