Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowywanie wniosków i grantów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L-PWG-!MUZ-P-S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowywanie wniosków i grantów
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

-

Pełny opis:

Zajęcia składają się z dwóch czterogodzinnych bloków warsztatowych.

Podczas pierwszego spotkania omawiane są ogólne zasady pracy projektowej, wyznaczanie celów, określanie planowanych rezultatów, opracowywanie listy potrzeb instytucji i planu pozyskiwania funduszy, sposoby budowania zespołu projektowego. Zostaje też przedstawiony uczestnikom przegląd wybranych, dostępnych dla muzealników programów dotacyjnych. Uczestnicy pracują warsztatowo nad własnymi pomysłami na projekt, określają ich cele, rezultaty do osiągnięcia i niezbędne do przeprowadzenia działania.

Drugie zajęcia zaczynają się od omówienia typowych błędów najczęściej popełnianych podczas pisania wniosków grantowych, następnie na przykładzie konkursu dotacyjnego “Wspieranie działań muzealnych” MKiDN prezentowany jest proces oceny wniosków projektowych. Uczestnicy pracują metodą warsztatową nad budżetami i harmonogramami swoich projektów, a następnie wcielają się w komisję konkursową i wspólnie oceniają koncepcje projektowe opracowane podczas zajęć analizując ich silne i słabe strony, identyfikując popełniane błędy i szukając sposobów na ich uniknięcie. Po zakończeniu cyklu zajęć każdy uczestnik przesyła koncepcję projektową samodzielnie opracowaną w trakcie prac metodą warsztatową.

Literatura:

ABC tworzenia projektu. Praktyczny przewodnik, PISOP 2020;

Brzezińska-Hubert Marta, Ewaluacja w pracy metodą projektu, FRSE 2020;

Dobry projekt czyli jaki? Ewaluacja w projektach międzynarodowych, Creative Europe Desk 2022;

Durlik Maja, Dziarmakowska Kaja, Wiśnicka Maria, Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów z obszaru edukacji, kultury, animacji lokalnej, Stocznia 2020;

Litwin Weronika, Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność muzeów. Poradnik, NIMOZ 2020;

Litwin Weronika, Pozyskiwanie środków na działalność muzeów. Przegląd konkursów dotacyjnych, NIMOZ 2023.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Tymochowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)