Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy optyki geometrycznej i falowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-POGF-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy optyki geometrycznej i falowej
Jednostka: Zakład Biofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Laboratorium: 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Analiza materiałów po wykładzie 10

Studiowanie literatury 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Pytania, zagadnienia, problemy przekazywane podczas wykładu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


W1-W2 – egzamin,


U1-U3 – egzamin,


K1 – egzamin.
Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1-W2 – egzamin,


U1-U3 – egzamin,


K1– egzamin.

Pełny opis:

1. Rys historyczny:

– rozwój wiedzy;

– pierwsze korekcje wzroku;

– rozwój nauki (optyka, optometria, status prawny zawodu).

2. Optyka geometryczna:

– tworzenie obrazów, przedmiot, obraz, głębia, ostrość;

– rozchodzenie się światła:

• prawa załamania,

• odbicia,

• współczynniki załamania,

• dyspersja,

• zasada Fermata.

– soczewki:

• równanie soczewki,

• ogniska, płaszczyzny i punkty główne,

• punkty węzłowe;

• przybliżenia przyosiowe i małego kąta;

• układy wielu soczewek,

• soczewki grube

– pryzmaty okularowe

– zwierciadła;

– aberracje optyczne.

3. Optyka falowa:

– falowa natura światła

• dualizm korpuskularno-falowy

• równania Maxwella  równanie falowe, prędkość światła, prędkość grupowa

– dyfrakcja i interferencja

• dyfrakcja światła, zasada Huygensa

• spójność i monochromatyczność fal świetlnych

• dysk Airego, kryterium Rayleigha

• doświadczenie Younga

• siatka dyfrakcyjna

• interferometr MiIchelsona

– polaryzacja

• światło spolaryzowane, prawo Malusa

• polaryzacja światła przy odbiciu i załamaniu

• Podwójne załamanie światła

• dwójłomność wymuszona, skręcenie płaszczyzny polaryzacji

Zajęcia realizowane są w postaci wykładu z użyciem nowoczesnych technik multimedialnych. Materiały dodatkowe i uzupełniające w postaci plików PDF, prezentacji multimedialnych i odnośników do stron internetowych zamieszczone są w odpowiednich kursach Wirtualnego Kampusu Instytutu Fizyki UMCS. W ramach Wirtualnego Kampusu studenci mają również możliwość wymiany informacji oraz sformułowania pytań na stworzonych dla nich forach dyskusyjnych.

Literatura:

1. Optyka okularowa, Marek Zając, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2007

2. Basic and Clinical Science Course: 3. Optyka Kliniczna, red. wyd. polskiego: Jerzy Szaflik i Anna M. Ambroziak, Elsevier, Wrocław, 2009

3. Optyka i korekcja wad wzroku, Janina Bartkowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996

4. Optyka : kurs elementarny, Jerzy Nowak, Marek Zając, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1998

5. http://www.optyka.if.pwr.wroc.pl, OPTYKA - informacje i materiały dla studentów, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 2008

6. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

7. Richard P. Feynman, Feynmana wykłady z fizyki

8. Jurgen R. Meyer-Arendt, Wstęp do optyki

9. Benjamin Crowell, Optics. http://www.lightandmatter.com.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1

Zna w zaawansowanym stopniu budowę układów do wykonywania eksperymentów optycznych oraz badań stosowanych w optometrii (K_W07)

W2

Zna zasady BHP związane z prowadzeniem praktyki optometrystycznej (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne oraz je zinterpretować (K_U01)

U2

Potrafi korzystać z naukowej literatury fizycznej w języku obcym, przygotować prezentację zjawisk fizycznych (K_U05)

KOMPETENCJE

K1

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności związanej z optometrią, przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych oraz dba o dorobek i tradycje zawodu (K_K06)

K2

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i

osobistych (K_K07)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1

Zna w zaawansowanym stopniu budowę układów do wykonywania eksperymentówoptycznych oraz badań stosowanych w optometrii (K_W05)

W2

Zna zasady prawne i etyczne ochrony własności oraz zasady BHP związane z prowadzeniem praktyki optometrystycznej (K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne oraz je zinterpretować (K_U01)

U2

Potrafi uczyć się samodzielnie i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U06)

U3

Potrafi korzystać z naukowej literatury fizycznej w języku obcym, przygotować prezentację zjawisk fizycznych (K_U07)

KOMPETENCJE

K1

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności związanej z optometrią, przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych oraz dba o dorobek i tradycje zawodu (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Grudziński
Prowadzący grup: Wojciech Grudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.