Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PA-PB-EANP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- wykład
przygotowanie do zajęć (łącznie dla wszystkich form)przygotowanie do zaliczenia przedmiotu (łącznie dla wszystkich form)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin testowy

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie genezy i rozwoju postępowania

egzekucyjnego w administracji w Polsce, omówienie systemu prawa aministracyjnego oraz wyjaśnienie pojęcia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz odróżnienia tego pojęcia od terminu egzekucji administracyjnej. Część wykładu obejmuje problematykę związaną z przebiegiem postępowania administracyjnego: zasadami ogólnymi, organami prowadzącymi postępowanie i jego uczestnikami, przebiegiem postępowania. Z kolei najobszerniejsza część wykładu obejmuje problematykę środków egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym, stosowanych w ramach egzekucji administracyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z. R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w

administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Zakamycze 2014 2. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, M. Szubiakowski, Postępowanie administracyjne- ogólne, podatkowe, egzekucyjne oraz przed sądami

administracyjnymi, Warszawa 2014

K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Zakamycze 2009

Efekty uczenia się:

Zdefiniować zakres stosowania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wymienić i opisać zasady postępowania egzekucyjnego

K_W07

S1A_W06

Sporządzać tytuły wykonawcze oraz przyporządkować adekwatny środek egzekucyjny do egzekwowanego obowiązku o charakterze pieniężnym

K_U11

S1A_U09

03

Sporządzać postanowienia i inne akty wydawane przez organy administracji publicznej w toku postępowania egzekucyjnego

Klasyfikować i charakteryzować środki służące do egzekwowania należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej oraz wyjaśniać sposoby zabezpieczania wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym, podlegających egzekucji administracyjnej

K_U10 K_U11

S1A_U05 S1A_U06 S1A_U07 S1A_U08 S1A_U09

04

K_U02 K_U03 K_U05

S1A_U02 S1A_U02 S1A_K05

05

rozwiązywać problemy zbiegu egzekucji

K_K04 K_K07 K_W04

S1A_K04 S1A_K07 S1A_W05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0