Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PF2 Digitalizacja dóbr kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-LS-DDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PF2 Digitalizacja dóbr kultury
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30 godzin kontaktowych z prowadzącym zajęcia, 10 godzin samodzielnej pracy studenta

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się: aktywność, zadania/ćwiczenia wykonywane na zajęciach 60% oceny oraz przygotowanie prezentacji 40%.

Pełny opis:

Poznanie głównych problemów teoretycznych w zakresie digitalizacji dóbr kultury. Wyposażenie studentów w wiedzę o archiwach cyfrowych, bibliotekach cyfrowych, teorii i praktyce dokumentacji oraz prezentowania sztuki mediów cyfrowych, muzeów wirtualnych. Rozwijanie umiejętności wartościowania, oceny i analizy cybersztuki.

Literatura:

Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, pod red. G. Płoszajskiego, Warszawa 2008.

Klimski T., Niepsuj J. (red.), Digitalizacja a rynek mediów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.

Digitalizacja piśmiennictwa, D. Paradowski [red.], Warszawa 2010.

Dobra kultury w Sieci, red. E. Herden, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2012.

DIGITALIZACJA DÓBR KULTURY W POLSCE (raport) 2014

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10408,vp,12737.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)