Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki animacji komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PM-LS-TAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki animacji komputerowej
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Brak

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach

Projekt zaliczeniowy

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci nabywają kompetencje teoretyczne i praktyczne niezbędne do tworzenia filmów animowanych z wykorzystaniem programów do animacji komputerowej. Studenci zapoznają się z głównymi technikami współczesnej animacji, metodami pracy koncepcyjnej z animacją oraz otwartymi programami komputerowymi do animacji komputerowej 2D oraz montażu-audio wideo. W ramach zajęć duży nacisk położony jest na prawno-autorskie zagadnienia związane z wykorzystaniem otwartych zasobów internetowych (grafiki, muzyka, wideo), licencje creative commons oraz problemy wolnej kultury. Ważnym aspektem kursu jest promocja filozofii otwartości dlatego też opierają się one na programach komputerowych rozpowszechnianych na licencji open source lub free software.

Literatura:

Radosław Bomba, Michał Bobrowski, Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021.

Radosław Bomba, GIF-y w kulturze. Animacja komputerowa jako strategia przetwarzania zasobów dziedzictwa kulturowego, [w:] Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, (red.) E.Głażewska, M. Grabias, Wydawnictwo Uniwersytetu Matrii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, s .139-156.

Mike Wellins, Myśleć animacją. Podręcznik dla filmowców, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2018.

Marcin Giżycki, Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Paweł Sitkiewicz, Polska szkoła animacji, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

David Dabner, Sheena Calvert, Anoki Casey, Szkoła projektowania graficznego. Podręcznik dla projektantów, Warszawa 2012.

David Ariey, Logo designe love. Tworzenie genialnych logotypów, Gliwice 2015.

Krzysztof Cieślak, Inkscape. Podstawowa obsługa programu, Gliwice 2013.

Agnieszka Świątecka, Digital storytelling - podręcznik dla edukatorów, Warszawa 2013.

Justyna Hofmokl, Katarzyna Sawko, Kamil Śliwowski, Katarzyna Rybicka, Łukasz Jachowicz, Alek Tarkowski, Przewodnik po otwartości, Warszawa 2013.

Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski, Otwartość w publicznych instytucjach kultury, Gdańsk-Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Głusiec, Paulina Kuśmirowska, Marcin Małek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba, Maciej Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba, Maciej Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba, Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)