Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POL-PRZ-LS-KW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura współczesna
Jednostka: Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem prowadzącego:

Wykład 30 godzin

Konsultacje indywidualne 1godzina

- Czas poświęcony na pracę indywidualną:

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury przedmiotu: 29 godzin

Przygotowania się do egzaminu: 30 godzin

- Łączna liczba godzin: 90 godzin

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład: wykład z elementami dyskusji – W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Definiowanie kultury

Ujęcie antropologiczne i socjologiczne

Chronologia i uwarunkowania kultury XX?XXI w.

Mity a polityka historyczna jako podłoże biografizmu

Tabu i cenzura w kulturze

Reinterpretacja dzieł literackich w kontekście transformacji w Europie Wschodniej i Środkowej

Biografizm w literaturze, filmie i teatrze

Nurty literackie

Film i teatr na przełomie wieków

Plastyka i sztuki wizualne

Zjawiska we współczesnej architekturze

Prądy i sceny muzyczne

Kultura konsumpcji i indywidualizmu

Kult marki a tyrania mody

Indywidualizm. Kultura niedojrzałości

Literatura:

Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006

Epoki i kierunki w kulturze, Warszawa 2008

M. Fik, Kultura po Jałcie, Londyn 1989

P. Marecki (red.), Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury, Kraków 2006

G. Mathews, Supermarket kultury, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

W1 Potrafi definiować pojęcie kultury w różnych aspektach K_W01, K_W02

W2 Potrafi wyjaśniać wartości kultury K_W05, K_W06

W3 Potrafi nazywać nurty i prądy literackie, filmowe, muzyczne, malarskie K_W05

W4 Potrafi rozpoznawać dzieła i twórców znaczących dla wybranych nurtów K_W05

W5 Potrafi określać wpływ warunków społeczno-politycznych na kultury narodowe K_W9

U1 Ma umiejętność analizy wytworów kultury K_U02, K_U04

U2 Potrafi interpretować dzieła sztuki K_U02

U3 Formułuje krytyczne sądy i oceniania wartości kultury w kontekście globalizacji K_U16

U4 Ostrzega relacje warunkujące poziomy kultury K_U01, K_U04

U5 Wyraża oceny K_U11

K1 Jest otwarty na uczestnictwo w kulturze K_K06

K2 Jest kreatywny K_K07

K3 Posiada kwalifikacje do podjęcia dalszej nauki K_K10

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Hofman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)