Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badawczy humanisty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD.H-WBH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy humanisty
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

aktywność na zajęciach, prezentacja zaliczeniowa


Pełny opis:

Warsztat łączy metodologiczną refleksję w ramach współczesnych nurtów i orientacji w naukach humanistycznych z zajęciami praktycznymi w zakresie krytycznej analizy dyskursu.

Zagadnienia:

1) Humanistyka w perspektywie metanauki

 Trzy wymiary badań metodologicznych: teoria, metoda, instytucjonalizacja

 Refleksja ontologiczna, epistemologiczna i aksjologiczna w odniesieniu do przedmiotu, metod i celu humanistyki

 Ekspansjonizm metodologiczny nauk humanistycznych

2) Wędrujące pojęcia w humanistyce

3) Powracające kwestie w dyskursie humanistycznym

4) Humanistyka dziś – współczesne modele, nurty, orientacje i zwroty w naukach humanistycznych

5) Charakterystyka stylu naukowego

6) Przygotowanie abstraktu

7) „Handout” i jego opracowanie

8) Referat i prezentacja Powerpoint

Literatura:

Polecane lektury:

Rens Bod, Historia humanistyki. Zapomniane nauki, Warszawa 2013

Paweł Kuligowski, Humanistyka jako hermeneutyka, Wrocław 2007

Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, Warszawa 2012

Języki literatury współczesnej, red. Jan Potkański et al., Warszawa 2022

Michał P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013

Ewa Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa 2018

Martha C. Nussbaum, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, Warszawa 2016

Walter B. Michaels, Kształt znaczącego, Kraków 2011

Wojciech J. Burszta, Preteksty, Gdańsk 2015

Marcin Polak, Trauma bezkresu, Kraków 2016

Paweł Mościcki, My też mamy już przeszłość, Warszawa 2015

Robert Macfarlane, Podziemia. W głąb czasu, Poznań 2019

Marcus Du Sautoy To, czego się nie dowiemy, Warszawa 2018

Marcus du Sautoy, Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji, Kraków 2020

Daniel Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, Kraków 2017

Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Grain, Basic Books, New York 1979

Mirosław Bańko (red.), "Polszczyzna na co dzień", Warszawa: PWN 2006.

Tomasz Liśkiewicz, Grzegorz Liśkiewicz, "Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego", Łódź 2014.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W04, K_W09, K_W10

* KOMENTARZ Katarzyny Smyk: TYCH EFEKTÓW NIE MA W ZAŁĄCZNIKU NA STRONIE SDNH: K_W09, K_W10

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11

* KOMENTARZ Katarzyny Smyk: TEGO EFEKTU NIE MA W ZAŁĄCZNIKU NA STRONIE SDNH: K_U11

K_K01, K_K03, K_K04, K_K06

GENERALNE PYTANIE Katarzyny Smyk: O którym zestawie efektów uczenia się mówimy? Czy na pewno o tym zamieszczonym na stronie www SDNH?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kędra-Kardela, Jarosław Krajka, Jerzy Żywicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Bagłajewski, Marcin Wolski, Artur Znajomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kędra-Kardela, Jarosław Krajka, Jerzy Żywicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Bagłajewski, Katarzyna Smyk, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Krajka
Prowadzący grup: Anna Kędra-Kardela, Jarosław Krajka, Marcin Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Bagłajewski, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kędra-Kardela, Jarosław Krajka, Ewa Solska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Bagłajewski, Jarosław Cymerman, Piotr Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kędra-Kardela, Jarosław Krajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)