Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Buntownicy, trickerzy i mistyfikatorzy w sztuce współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: A-3-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Buntownicy, trickerzy i mistyfikatorzy w sztuce współczesnej
Jednostka: Zakład Edukacji Artystycznej
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Buntownicy i kontestatorzy.

L'art engagé czyli sztuka upolityczniona (?). Transgresje dadaistów i surrealistów. Dziedzictwo kontrkultury lat 60. Poza nawiasem mainstreamu – artyści „osobni” w sztuce aktualnej.

2. Tricskterzy.

Figura trickstera w ujęciu Jungowskim. „Szamani” i „jurodiwi” w sztuce naszego czasu. Kobieta jako trickster(ka) i flâneuse

3. Mistyfikatorzy.

Artystyczne i literackie mistyfikacje od wieku XVIII („an Age of Forgery”) do XXI – rys historyczny. Mistyfikacja jako symptom kultury powszechnej symulacji. Maski, hybrydy i tożsamości procesualne.

Literatura:

BAUDRILLARD Jean, Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2005.

BECKER Howard S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. Olga Siara, PWN, Warszawa 2009.

CIXOUS Hélène, The Laugh of Medusa, (fragm.), transl. Keith Cohen, Paula Cohen, (in:) The Medusa Reader, red. Marjorie B. Garber, Nancy J. Vickers, Routledge, New York–London 2003, p. 133-134.

ELIADE, Mircea, Rozdział I. Uwagi ogólne..., (w:) idem: Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Wyd. Aletheia, Warszawa 2011, s. 29-49.

FOSTER Hal, Compulsive Beauty, The MIT Press, Cambridge 1997.

JUNG Carl Gustav, Psychologia postaci trickstera, (w:) Idem, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, tłum. Robert Reszke, Wyd. KR, Warszawa 2011, s. 267-284.

KOŁAKOWSKI Leszek, Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia, (w:) Nasze wesoła Apokalipsa, (wyb. Zbigniew Mentzel), Wyd. Znak, Kraków 2010.

MARKOWSKA, Anna (red.), Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice, Polish Institute of World Art Studies and Tako Publishing House, Warsaw-Torun 2013.

MARKOWSKA Anna, Trickster! Figura szachraja w sztuce, „Arteon”, Nr 2/ 2011, s. 14-16.

STĘPNIK, Małgorzata, Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych, Wyd. UMCS, Lublin 2016.

TANNEN, Ricki Stefanie, The Female Trickster: The Mask that Reveals. Post-Jungian and Postmodern Psychological Perspectives on Women in Contemporary Culture, Routledge, London-New York 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)