Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

University-Wide Course:"Development of Interpersonal Communication Skills in the workplace"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-48-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: University-Wide Course:"Development of Interpersonal Communication Skills in the workplace"
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Contact hours (work with an academic teacher): 15

Total number of hours with an academic teacher: 15

Number of ECTS points with an academic teacher: 1

Non-contact hours (students' own work): 15

Total number of non-contact hours: 15

Number of ECTS points for non-contact hours: 0,5

Total number of ECTS points for the module: 1

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The module covers the possibilities of improving interpersonal skills and ways of developing effective relationships in the workplace.

The main objectives of the course are:

1. improving interpersonal communication skills

2. developing effective relationships in the workplace

3. learning a wide variety of skills supporting communication at work

Literatura: (tylko po angielsku)

1. D.A. Whetten, K. S. Cameron, Developing Management Skills, Prentice Hall; 8

edition, 2011

2. A. de Bruin, MINDFULNESS and MEDITATION at University, Verlag, Bielefeld,

2021.

3. J.Keyton, Communication and organizational culture : a key to understanding

work experiences, SAGE Publishing, 2011

4. P.Cobley, P.Schulz (Eds.), Theories and models of communication, de Gruyter

Mouton, 2013

5. G.Cheney, S. May, D.Munshi (eds.),The handbook of communication ethics,

New York : Routledge, 2011

6. International Dimensions of Organizational Behavior by Nancy J. Adler, Allison

Gundersen, (5th Edition), South-Western College Pub; 005 edition (June 29,

2007)

7. The 7 Habits of Highly Effective. Powerful Lessons in Personal Change,

byStephen R. Covey, Free Press; Revised edition (November 9, 2004)

8. Primal Leadership by Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee,Boson:

Harvard Business School Press, (2004)

9. Training in Interpersonal Skills by Stephen P.Robbins, (5th Edition), Prentice

Hall; 5 edition (May 19, 2008)

10. A. Pressman, Design Thinking: A Guide to Creative Problem Solving for

Everyone, Routledge; 1 edition, 2018.

11. T. Brown, J. Wyatt,Design thinking for social innovation.Development

Outreach,2010, 12(1), 29-43

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE

1. related to process of communication

2. related to emotional intelligence

3. related to conflict management

SKILLS

1. of conflict management

2. interpersonal communication skills

ATTITUDES

1. being open for others and understanding differences between people

2. cooperation in solving problems

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Karasek
Prowadzący grup: Aneta Karasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)