Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Corporate Financial Strategy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-PJOE-CFS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Corporate Financial Strategy
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Accountancy, financial analysis, corporate finance

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

(tylko po angielsku) Contact hours (work with an academic teacher): 15

Total number of hours with an academic teacher: 15

Number of ECTS points with an academic teacher: 0,5

Non-contact hours (students' own work): 40

Total number of non-contact hours: 40

Number of ECTS points for non-contact hours: 1,5

Total number of ECTS points for the module: 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(tylko po angielsku) Individual final project covering the identification of the strategies in business finance

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The module allows to develop the understanding of the process and factors affecting the process of strategy formulation and evaluation. The module allows a broad view on the corporate finance and financial attitude towards the environment and the company aim. The students will learn how to identify the financial strategy, what factors affect the financial strategy and how to evaluate the financial strategy. An important aspects of this course will be to bridge theory with practice in the contest of real world implications.

Literatura: (tylko po angielsku)

1.A. Damodoran, Applied Corporate Finance, Wiley, 2001

2. S. A. Ross, R. W. Westerfield, J. F. Jaffe, Corporate Finance, McGraw Hill, 2005

3.J. Tirole, The Theory of Corporate Finance, Princeton University, 2005

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE

1.W01 – broad knowledge in the field of social sciences, especially economics and finance

2.K W22 – understands complex processes and phenomena occurring in organizations and in the surrounding world,

3.K W23 – has the necessary knowledge to diagnose and solve problems related to the strategic functions and processes of management: planning, organizing, motivating, monitoring and coordinating,

SKILLS

1.K U02 – use theoretical knowledge at work

2.K U03 – use basic techniques of data collection and analysis, typical of the studied field,

3.K U04 – logically draw conclusions and make judgments based on data from various sources

ATTITUDES

1.K K04 – make decisions and organise work in a team

2.K K05 – initiative and self-reliance in business activity

3.K K06 – understands the basic principles of ethics,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czerniak
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czerniak
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)