Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Człowiek i wartości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-3-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Człowiek i wartości
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Strona przedmiotu: http://leszekkopciuch.wordpress.com
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Na wykładzie zostają zaprezentowane najważniejsze spory i dyskusje na temat wartości. podejmowane są między innymi zagadnienia definicji wartości, ich rodzajów, ich roli dla funkcjonowania człowieka i kultury. Wykład obejmuje część systematyczną oraz historyczną.

Literatura:

1) L. Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler. Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand, Hans Reiner, Wyd. UMCS, Lublin 2010, rozdziały: I, II, III, IV, VIII.

2) L. Kopciuch, Wartość hedoniczna – problemy aksjologiczne i ontologiczne, „Kwartalnik Filozoficzny” t. XXXIX (2011), z. 2, s. 43-56.

3) L. Kopciuch, Czego ciągle o wartościach nie możemy (po)wiedzieć?, „Lectiones & Acroases Philosophicae” V, 1(2012), (tytuł numeru: Metafizyka, fenomenologia, realizm, red. D. Leszczyński, P. Żuchowski).

4) L. Kopciuch, Zmienność historyczno-kulturowa a poznawanie wartości, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2012, nr 11, s. 83-98, www.khg.uni.wroc.pl

5) L. Kopciuch,Dietricha von Hildebranda krytyka relatywizmu etycznego: ślepota na wartość i inne argumenty, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2014, t. XXVI, s. 175-189.

6) L. Kopciuch, Wiedza moralna w koncepcjach niemieckiej etyki fenomenologicznej. Wybrane zagadnienia, [w:] Wiedza, red. D. Leszczyński, „Studia Systematica 3″, Wyd. UWr, Wrocław 2013, s. 161-175.

7) L. Kopciuch, Biografia własna i cudza jako źródło kształtowania wrażliwości aksjologicznej, [w:] J. Piekarski, L. Tomaszewska, A. Głowala, Edukacja jako całożyciowe doświadczenie, Wydawnictwo PWSZ, Płock 2012, s. 50-57.

8) L. Kopciuch, Stałość i zmiana podstawowych wartości w zmiennej kulturze, [w:] M. Uliński (red.), Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, Aureus, Kraków 2010, s. 18-32.

9) A. Niemczuk, Stosunek wartości do bytu. Dociekania metafizyczne, Wyd. UMCS. Lublin 2005, rozdz. II, III, IV.

10) S. Jedynak, Błąd naturalistyczny, "Etyka" 1967, nr 2, s. 289-297 (tekst dostępny online)

WYBRANE TEKSTY ŹRÓDŁOWE:

11) I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gawecki, PWN, Warszawa 1972, cz. I. ks. I. rozdz. 1, s, 31-34, 38-42, 50-53.

12) Epikur, List do Menoikeusa, [w:] Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, red. J. Legowicz, seria: Epikur z Samos; PWN, Warszawa 1971.

13) J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński, PWN, Warszawa 1958, rozdz. I, III, IV, V.

14) M. Schlick, Zagadnienia etyki, tłum. M. i A. Kawczakowie, PWN, Warszawa 1960, rozdz. 2, 3, 4, 5, 7.

15) G. E. More, Zasady etyki, tłum. Cz. Znamierowski, Altaya–De Agostini, Warszawa 2003, rozdz. I.

16) L. Wittgenstein, Wykład o etyce, tłum. W. Sady, [w:] Uwagi o religii i etyce, Znak, Kraków 1995, s. 75-85.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)