Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Naukowe podstawy coachingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-CM.29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Naukowe podstawy coachingu
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Poznasz coaching w świetle najnowszych badań naukowych i badań eksperymentalnych. Sięgniesz do źródeł zakorzenionych w neurobiologii, kognitywistyce i socjologii oraz wiedzy z zakresu neurokognitywistyki, neurodydaktyki. Poznasz badania dotyczące efektywności coachingu.

Zagadnienia

trudności metodologiczno-naukowe w badaniach coachingu i mentoringu

podstawy wiedzy na temat neurobiologicznych i kognitywnych podstaw zachowań

neurobiologia i neurodydaktyka w praktyce coachingu i mentoringu: neuroplastyczność, mózg a pamięć, świadomość, emocje

Literatura:

Rock, D., Page, LJ. Fundamenty coachingu. Neurobiologia a skuteczna praktyka. Warszawa 2014

Żylińska, M. Neurodydaktyka: Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Kalat, J. W., Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Przybysz P. O poznawaniu innych umysłów. Wokół kognitywistycznych badań nad poznaniem społecznym Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2014

Disalvo D. Mózg na manowcach. Dlaczego oszukujemy, udajemy i ulegamy pokusom? Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN, 2013

Efekty uczenia się:

W1: Student posiada wiedzę na temat metodologicznych i naukowych podstaw coachingu i mentoringu

W2: Student posiada wiedzę na temat biologicznych i poznawczych uwarunkowań ludzkich postaw i zachowań

W3: Student zna badania dotyczące efektywności zmiany ludzkich zachowań w praktyce coachingu i mentoringu

U1: Student potrafi wskazać na metodologiczne trudności badania ludzkich zachowań

U2: Student potrafi wskazać na biologiczne i poznawcze mechanizmy i uwarunkowania niezbędne do zmiany ludzkich zachowań

U3: Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat mechanizmów ludzkich zachowań w aktywności coachingowej/mentoringowej

K1: Student posiada gotowość do wskazywania, problematyzowania i komunikowania zagadnień na styku nauki i coachingu/mentoringuK2: Student przyjmuje postawę otwartości na wiedzę, kompetencje i umiejętności wynikające z aktualnych badań naukowych

K3: Student przyjmuje postawę twórczego poszerzania i pogłębiania oraz praktykowania zdobytej wiedzy naukowej połączonej z krytycyzmem wobec obowiązujących dyskursów i praktyk coachingowych/mentoringowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta, Izabela Łucjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta, Izabela Łucjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)