Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady europejskiej współpracy administracyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-EU.107 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady europejskiej współpracy administracyjnej
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wprowadzenie

Charakter prawny Unii Europejskiej

Źródła prawa UE

Struktura instytucjonalna UE

Krajowe organy administracji

Współpraca organów administracji w prawie UE

Literatura:

Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, pod red. A. Kusia, wyd. KUL, Lublin

A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska: Dokumenty europejskie t. VI, Lublin 2011.

J. Barcz, Ustrój Unii Europejskiej. Tom 1, Warszawa 2010

Instytucje i prawo Unii Europejskiej, J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, wyd. 2, Warszawa 2011

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, pod red. A. Wróbla, tom I-III, Warszawa 2008, 2009

Efekty uczenia się:

W1. Wymienia i odtwarza treść regulacji prawnych dotyczących systemu instytucjonalnego UE i krajowych organów administracji.

W2. Zna różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami prawa.

W3. Zna relacje pomiędzy prawem polskim a prawem UE.

U1. Interpretuje i stosuje przepisy prawa regulujące europejską współpracę administracyjną.

K1. Analizuje konkretne stany faktyczne w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.