Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aesthetics of Love (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FAEL-Z-1s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aesthetics of Love (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In the footsteps of the groundbreaking books in Continental philosophy Love in the Western World(L’Amour et l’Occident) by Denis de Rougemont, The Art of Loving by Erich Fromm, Tales of Love(Histoires d’amour) by Julia Kristeva, Love’s Knowledge by Martha C. Nussbaum,  (Per)versions of Love and Hate by Renata Salecl, Liquid Love by Zygmunt Bauman and In Praise of Love (L’éloge de l’amour) by Alain Badiou, we will travel the trajectories of the idea of love. This is conceptual and intellectual history as well as contemporaneity in philosophy and the  aesthetics of literature, visual art, film and theatre. We will discuss the Song of Solomon (Shir ha-Shirim), the Book of Ruth, David and Jonathan, The Symposium, Tristan and Iseut (Isolde), l’hainamouration of Jacques Lacan -- in a variety of media and new media as well as in numerous other texts and images as experience. The basis of credits is your powerpoint presentation and active presence.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)