Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia węchu i smaku - kulturowa historia zmysłów (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FAWSKHZ-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia węchu i smaku - kulturowa historia zmysłów (fakultet)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu teorii kultury

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Uczestnictwo w zajęciach, bieżący, ustny sprawdzian wiedzy na podstawie lektur.

Pełny opis:

Zajęcia są wprowadzeniem w kulturową historię tych zmysłów, które uchodzą za drugo i trzeciorzędne formy kontaktu istot ludzkich z rzeczywistością. Zmysł węchu i smaku nie doczekały się swoich filozofii, tak jak miało to miejsce choćby ze wzrokiem. Od Platona do Husserla widzenie uchodzi za najlepszą metaforę poznania i w ogóle świadomego obcowania z otoczeniem. Natomiast funkcje zmysłu węchu i smaku są w naszej kulturze traktowane marginalnie, głównie z uwagi na przekonanie o ich niewielkiej doniosłości dla poznania. Że tak w istocie rzeczy nie jest przekonali już ci, którzy badali naturalną historię zmysłów powonienia i smaku. Kulturowa historia zmysłów powonienia i smaku wciąż czekają na swoją summę.

Literatura:

1. Brillat-Savarin A., Fizjologia smaku, PIW, Warszawa 1993.

2. Classen C., Howes D., Aroma. The cultural history of smell, Routledge London &New York 1994.

3. Corbin A., We władzy wstrętu. Społeczna historia poznani przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego, Wyd. Volumen, Warszawa 1998.

4. Hoffman B., Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne, Wyd. Impuls, Kraków 2013.

5. Mitrenga B., Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

6. Ackerman D., Historia naturalna zmysłów, Wyd. KiW, Warszawa 1994

7. Menninghaus W., Wstręt. Teoria i historia. Universitas Kraków 2009.

8. Reinarz J., Past scents : historical perspectives on smell. Chicago 2014.

9. Classen C., Howes D.,Synnott A., Aroma: the cultural history of smell. Routledge, London 1994

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)