Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomen sekularyzmu i sekularyzacji w kulturze Zachodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FFSS-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fenomen sekularyzmu i sekularyzacji w kulturze Zachodu
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

przygotowanie do zajęć;

zaliczenie pisemne w formie testu.

Pełny opis:

Wykład porusza problem sekularyzmu i sekularyzacji w kulturze Europy Zachodniej oraz wskazuje na niektóre ich źródła. Punktem wyjścia będzie ustalenie znaczenia tych dwóch terminów. Na początku wychodzimy od etymologii tych terminów, by przejść do ukazania definicji sekularyzacji w różnych dyscyplinach naukowych. Zaproponuję jedno określenie sekularyzacji, które będzie punktem odniesienia do dalszych analiz i będzie dotyczyło poszukiwania źródeł. Omawiając sekularyzację skupimy się na jej pięciu, cechach: autonomii, rozwoju techniki i industrializacji, woluntaryzmie, i złączonym z nim indywidualizmie, temporalizmie i estetyzmie. Analizy sekularyzmu rozpoczniemy od zwrócenia uwagi na historię tego terminu, koncentrując uwagę na XIX – wiecznej Anglii. Jest ono ważne dla zrozumienia czym jest sekularyzm. Sekularyzacja i sekularyzm są formą kultury, dlatego ich źródła niezależnie od epoki tkwią w kulturze. Źródła te są różnorodne, co jest cechą wielu współczesnych zjawisk.

Literatura:

1. P. Mizak Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003,

2. K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, Nomos, brak roku wydania,

3. K. Dobbelaere, Sekularyzacja. Trzy poziomy, Nomos, Kraków 2008,

4. Ateizm w kulturze Zachodu I wschodu, [red.] J. Guja, Kraków 2012, Wydawnictwo Libron,

5. Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej, [red.] P. Mazanka, M. Mylik, Warszawa 1997,

6. D. de Marco, B.D. Wiker, Architekci kultury śmierci, tł. G. Waluga, Warszawa 2014, Wydawca Fronda PL.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)