Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Humanisms, Radical Humanisms, Transhumanisms in European Thought

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FHRH-Z-2S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Humanisms, Radical Humanisms, Transhumanisms in European Thought
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF II stopień sem. zimowy 2017/18
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course explores the plurality of traditions and contemporaneities of humanism. It begins with the topoi of “Greek humanism” and the radical humanists discerned by the social psychoanalyst Erich Fromm in the Bible. The Renaissance and the Enlightenment constitute the loci of special investigation. This course reads closely L’Inhumain. Causeries sur le temps by the philosopher Jean-François Lyotard and examines transhumanism, alongside new media, including thinkers Rosi Braidotti, Ewa Domańska, Monika Bakke, Ewa Majewska, Bruno Latour, Lev Manovich, Ryszard Kluszczyński as well as artists Eduardo Kac, Orlan, Stelarc, Elvin Flamingo, and Yotam Dvir.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kitliński
Prowadzący grup: Tomasz Kitliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)