Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreatywne rozwiązywanie problemów (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FKRP-KS-L-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kreatywne rozwiązywanie problemów (fakultet)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów. Studenci poznają uwarunkowania kreatywnego rozwiązywania problemów, a także stymulatory oraz inhibitory tego procesu. W czasie zajęć omówione zostaną etapy oraz sposoby twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Proponowane ćwiczenia pozwolą na poznanie oraz praktyczne zastosowanie umiejętności ułatwiających kreatywne podejście do podejmowanych zadań.

Literatura:

Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Warszawa: Samo Sedno.

Nęcka, E.(1994). TRoP... : twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Neck, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J.(2013). Trening kreatywności. Gliwice: Helion.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tychmanowicz
Prowadzący grup: Anna Tychmanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tychmanowicz
Prowadzący grup: Anna Tychmanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)