Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowa teoria widzenia (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FKTW-L-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowa teoria widzenia (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety IF II stopień sem. zimowy 2017/18
Fakultety IF ogólne sem. zimowy 2018/19
Wykłady ogólnouniwersyteckie
Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wykład poświęcone jest problematyce świadomości wzrokowej ukształtowanej w historii praktyk i teorii reprezentacji wizualnej. Swym zainteresowaniem obejmuje zarówno świadectwa doświadczeń artystycznych, refleksję filozoficzną, jak i naukowe dociekania dotyczące tytułowej kwestii. Znaczący poznawczo udział doświadczenia wzrokowego w ludzkiej wiedzy zawsze silnie kształtował nasz stosunek do reprezentacji. W jaki sposób świadomość wzrokowa, historycznie kształtowana wokół tego doświadczania, zmieniała się w czasie pod wpływem przemian w naukach, filozofii, w technikach reprezentacji wizualnej? W jaki sposób z kolei ukształtowana przez wiedzę świadomość wzrokowa urabiała doświadczenie w jego formach widzialności?

Literatura:

1. Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa, Wyd. UW 2012.

2. G. Boehm, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Kraków, Universitas 2014.

3.R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka Wyd. słowo/obraz Gdańsk, 2004

4.H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Universitas, Krakow 2007

5. J.Baltrusaitis, Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus.Wyd. slowo/obraz, Gdańsk 2009

6. W. Strzemiński, Teoria widzenia Wyd. Literackie Kraków 1969

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)