Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

 Human Behavior and Decision-Making

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ-7ER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu:  Human Behavior and Decision-Making
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Background in theory of knowledge and behavioral sciences

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(tylko po angielsku) Either an essay or an oral exam

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the course we will discuss basic models and strategies of DM in different fields, including health care, behavioral economics, law, computer science, education, politics, organizational behaviour, etc. We will analyze how successful judgment depends on ability to understand other people beliefs, emotions, interests, values. We especially concentrate on: decisions about other people, decisions influenced by other people, collaborative decision-making. Topics: Judgment and decision making from an evolutionary, cultural-historical, and ontogenetic perspective; Psychological underpinnings of decision-making; Cognitive bases for decision-making Social vs non-social perspectives on decision-making; Expert knowledge and decision making (health care, economy, law, computer science, education, politics, organizational behaviour, etc); Strategic decision making; Individual vs collaborative decision-making; Experimentation and research in decision-making theory (game theory, computer simulations, quality research); Values based practice and decision making; Neurosociology and decision-making.

Literatura: (tylko po angielsku)

Binmore, Ken, 2009, Rational Decisions, Princeton, NJ: Princeton University Press. Peterson, Martin, 2009, An Introduction to Decision Theory, Cambridge: Cambridge University Press. Resnik, Michael D., 1987, Choices: An Introduction to

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)