Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium w języku obcym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.42 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium w języku obcym
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka angielskiego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – 2,5 punkty ECTS

60 godzin – zajęcia

3 godziny – konsultacje

Razem 63 = 2,5 ECTS


Godziny niekontaktowe – 2,5 punkty ECTS

Przygotowanie do zajęć 63 godzin

Razem 63 = 2,5 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

śródsemestralne pisemne testy kontrolne

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką procesu tłumaczenia anglojęzycznych tekstów filozoficznych na język polski. W trakcie zajęć studenci pracują ze wskazanymi uprzednio fragmentami anglojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu filozofii. Kładziony jest nacisk na zespołową pracę nad tłumaczeniem.

Literatura:

Arkadiusz Bełczyk, Poradnik tłumacza

Efekty uczenia się:

Absolwent:

1. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię występującą w tekstach filozoficznych w języku angielskim

2. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji wybranych współczesnych tekstów filozoficznych w języku angielskim w celu ich poprawnego przetłumaczenia na język polski

3. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specyfikę językową tekstów filozoficznych w języku angielskim reprezentujących różne współczesne nurty i kierunki filozoficzne

4. Potrafi analizować teksty filozoficzne w języku angielskim w celu ich poprawnego tłumaczenia

5. Potrafi adekwatnie definiować pojęcia filozoficzne w języku angielskim w tłumaczonym tekście i tłumaczyć je na język polski przy użyciu poznanej wcześniej terminologii filozoficznej

6. Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych w trakcie tłumaczenia na język polski anglojęzycznych tekstów filozoficznych

7. Jest gotów do krytycznej oceny własnych wiedzy odnośnie tłumaczenia tekstów filozoficznych w języku angielskim i uzupełniania jej

8. Jest gotów do przekazywania innym wiedzy z zakresu filozofii przy wykorzystaniu anglojęzycznych tekstów filozoficznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Polak
Prowadzący grup: Grzegorz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Polak
Prowadzący grup: Grzegorz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.