Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.83 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W03 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_U05 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_W10 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_U03 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_U04 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_U05, K_U09 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_K01 kolokwium pisemne, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_K02 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_K04 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

K_K06 obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć

Pełny opis:

Wybrane koncepcje i problemy poruszane w teorii i badaniach socjologicznych, z uwzględnieniem klasyków (Mead, Durkheim, Weber, Goffman), współczesnych koncepcji (Merton, Bourdieu, etnometdologie) oraz podstaw badań ilościowych i jakościowych.

Efekty uczenia się:

Modułowe efekty kształcenia:

K_W03 potrafi scharakteryzować podstawową problematykę socjologiczną, kierunki i teorie socjologiczne oraz objaśnić pojęcia socjologiczne

K_U05 wskazać powiązania socjologii z filozofią oraz z naukami humanistycznymi i społecznymi

K_W10 umie wskazać znaczenie socjologii w interpretacji życia codziennego

K_U03 potrafi lepiej oceniać własne i innych ludzi skutki działań społecznych

K_U04 potrafi odnosić samodzielnie podstawowe pojęcia do zagadnień społecznych

K_U05, K_U09 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę różnych wytworów kultury i umieścić je we właściwym kontekście historyczno-kulturowym oraz społecznym

K_K01 jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia; jest bardziej świadomy środowiska społecznego, w którym żyje

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, organizować i planować pracę w zespole

K_K04 jest świadomy dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

K_K06 jest tolerancyjny, kreatywny i przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Prowadzący grup: Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.