Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.93 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://leszekkopciuch.wordpress.com
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zainteresowanie problematyką seminarium

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

5,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

55,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

przygotowanie referatu

udział w dyskusjach

przygotowanie pracy licencjackiej

Pełny opis:

Temat seminarium: Historia filozofii

Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotowa zostanie dostosowana do zainteresowań uczestników seminarium

Efekty uczenia się:

01 potrafi omówić zasady redakcji pracy licencjackiej

02 potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informację dotyczącą tematu pracy oraz sporządzić bibliografię

03 potrafi szczegółowo omówić i przeanalizować podstawowe stanowiska w obszarze związanym z tematem pracy

04 umie sformułować zadanie badawcze, dobrać odpowiednie narzędzia i metody badawcze oraz formułować i uzasadniać wnioski

05 umie dokonać krytycznego podsumowania omawianego problemu i opracować w formie pisemnej wyniki badań

06 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

08 przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Honorata Jakuszko, Krzysztof Kosior, Cezary Mordka, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Honorata Jakuszko, Krzysztof Kosior, Cezary Mordka, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lesław Hostyński, Honorata Jakuszko, Krzysztof Kosior, Cezary Mordka, Paweł Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.