Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moralność a miłość i seks (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FMMS-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moralność a miłość i seks (fakultet)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test

Pełny opis:

Kształt miłości w ludzkim życiu determinuje je w znacznym stopniu. Miłość lub jej brak jest znaczące i doniosłe w naszym życiu. Dlatego

przedmiotem konwersatorium będzie poznanie podstawowych teorii miłości a także relacji zachodzących między moralnością a miłością i

seksem. Ponadto refleksji poddane zostaną m.in. takie problemy, jak pornografia, prostytucja, homoseksualizm.

Literatura:

Platon, "Uczta".

A. Węgłowski, "Wieki bezwstydu. Seks i erotyka w starożytności", Kraków 2018.

: J. Verdon, "Przyjemności średniowiecza", Warszawa 1998.

E. Fromm, "O sztuce miłości", Poznań 2012.

D. Anapol, "Poliamoria", Warszawa 2013.

L. Williams, :Hard core. Władza, przyjemność i szaleństwo widzialności, Gdańsk 2010.

J. Lipiec, "Filozofia miłości", Kraków 2016.

A. Ben-Ze`ev, "Miłość w sieci. Internet i emocje", Poznań 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)