Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normy moralne we współczesnym świecie (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FNMWS-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normy moralne we współczesnym świecie (fakultet)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest refleksja nad najważniejszymi normami moralnymi współczesnego świata. Przedmiotem zainteresowania

stanie się analiza pojęć "norma moralna" oraz różnych koncepcji norm moralnych funkcjonujących we współczesnym świecie, spory o

merytoryczną treść kodeksów moralnych, sankcje moralne. Ponadto refleksji poddane zostanie zagadnienie kodeksów etycznych: ich

genezy, zasadności istnienia i wynikających stąd konsekwencji.

Literatura:

M. Ossowska, "Normy moralne".

M. Ossowska, "podstawy nauki o moralności", Wrocław 1994.

L. Kołakowski, "Etyka bez kodeksu" [w:] "Kultura i fetysze", Warszawa 1967, s.147-190.T. Ślipko, "Bioetyka. Najważniejsze problemy", Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Hostyński
Prowadzący grup: Lesław Hostyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)