Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Od Buddy do Krishnamurtiego-wybrane koncepcje filozoficzno-medytacyjne Dalekiego Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FOBK-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Od Buddy do Krishnamurtiego-wybrane koncepcje filozoficzno-medytacyjne Dalekiego Wschodu
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na zajęciach.

Zaliczenie ustne

Pełny opis:

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną najbardziej oryginalne koncepcje filozoficzno-medytacyjne Dalekiego Wschodu: buddyzm pierwotny, dżinizm, joga, klasyczna soteriologia theravady, chiński buddyzm Chan, vipassana oraz współczesna myśl Jiddu Krishnamurtiego i U.G. Krishnamurtiego. Podkreślany będzie organiczny związek między teoretycznymi i praktycznymi aspektami omawianych koncepcji.

Tematy:

1. Tło historyczno-kulturowe starożytnych Indii: Od kultury Mohendżo Daro i Harappy do V w. p.n.e.

2. Dżinizm

3. Samanowie

4. Upaniszady

5. Sankhja i Joga

6. Klasyczny buddyzm therawady

7. Chiński buddyzm chan.

8. Tantryzm

9. Współczesna therawada

10. Jiddu Krishnamurti

11. U.G. Krishnamurti

12. Zagadka buddyzmu pierwotnego

Literatura:

Eliade, M., Joga. Nieśmiertelność i wolność.

Filozofia Wschodu, Praca zbiorowa pod redakcją Beaty Szymańskiej

Krishnamurti, Jiddu, Wolność od znanego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)