Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Partycypacja społeczna jako forma kreatywności (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FPSK-KS-Z-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Partycypacja społeczna jako forma kreatywności (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety ogólne IF I stopień sem. zimowy 2017/18
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie pisemne lub w formie projektu.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami teoretycznymi, z polską i zagraniczną praktyką oraz z wyzwaniami partycypacji społecznej traktowanej jako kreatywny proces projektowania nowycyh rozwiązań i z perspektywy korzyści, które wszyscy uczestnicy partycypacji mogą z niej odnosić. Celem zajęć będzie wstępne przygotowanie studentów do przyszłych ról w procesie partycypacji po stronie mieszkańców i władz a także w podobnych działaniach na mniejszą skalę w domach kultury czy biznesowych zespołach roboczych. Fakultet dedykowany dla studentów kreatywności społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia ukazują kreatywny wymiar mechanizmów partycypacji społecznej czyli wykorzystywania wiedzy i doświadczenia mieszkańców / obywateli do rozwijania i doskonalenia projektów lub decyzji publicznych. Przykłady wykorzystywane podczas zajęć będą pochodziły głównie z dziedziny rozwiązań przestrzennych jako najbliższe doświadczeniu każdego studenta i studentki. Najczęściej partycypacje społeczna postrzega się w kontekście relacji władzy i prawa, co nie zawsze ułatwia jej wdrażanie. Zajęcia ukażą ją jako proces twórczy, który może dawać satysfakcję, pozwalając na bardziej intuicyjne jej wdrażanie przez osoby występujące w różnych rolach: władzy, animatorów, uczestników.

Literatura:

1. Krystyna Pawłowska, Anna Staniewska, Jacek Konopacki, "Zanim . Wybuchnie Konflikt Idea i Metody Partycypacji Społecznej w Ochronie Krajobrazu i Kształtowaniu Przestrzeni" , Kraków 2010, ISBN: 978-83-61733-02-7

2. Marcin Skrzypek, "Atlas sytuacji pieszych", Lublin 2016, ISBN 978-83-938069-2-8

3. Dagmir Długosz, Jan Jakub Wygnański, "Obywatele współdecydują, Przewodnik po partycypacji społecznej", Warszawa 2005, publ. Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

4. "Miasta z wizją", red. Magdalena Jankowska, praca zbiorowa, Warszawa 2014, wyd. Instytut Obywatelski, ISBN 978-83-63874-29-2

5. "Partycypacja społeczna w Polsce, Atlas dobrych praktyk", red. Marek Ćwiklicki i Maciej Frączek, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ISBN 978-83-934679-9-0

Efekty uczenia się:

Zajęcia pozwolą na nabycie następującej wiedzy i umiejętności:

1. Podstawy prawne partycypacji społecznej

2. Wiedza o mechanizmach creative thinking i roli doświadczenia użytkowników w projektowaniu

3. Umiejętność zidentyfikowania swojej roli w procesie partycypacji i rozumienia ról innych partnerów

4. Umiejętność postrzegania partycypacji jako procesu twórczego

5. Wiedza o elementach potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia podstawowego procesu partycypacji społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Marcin Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)