Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skandalizująca sztuka - gra dyskursów (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FSSZ-FG-18L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Skandalizująca sztuka - gra dyskursów (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. letni 2017/18
Zajęcia fakultatywne dla Kognitywistyki I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem wykładu jest analiza zjawiska skandalu artystycznego w kategoriach estetycznych i społecznych. Na wybranych przykładach z historii nowoczesnej sztuki podjęta będzie próba odpowiedzi na pytanie na ile skandal artystyczny wynika z wewnętrznej ewolucji form sztuki, na ile zaś jest pojęciową formą opresji wobec sztuki. Materiałem analiz będą wydarzenia artystyczne i zjawiska z pogranicza sztuki i kultury masowej, które na przestrzeni ostatnich lat wywoływały burzliwe debaty. Zapleczem teoretycznym będą koncepcje sztuki jako metafory epistemologicznej, teorie pola sztuki i estetyki performatywnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)