Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuki wizualne i psychoanaliza (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FSWP-Z-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuki wizualne i psychoanaliza (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety IF ogólne sem. zimowy 2018/19
Fakultety ogólne IF I stopień sem. zimowy 2017/18
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka konwersatorium obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Surrealizm i recepcja klasycznej psychoanalizy Freuda. Poetyka snu w malarstwie i kinie surrealistycznym;

2. Medusa i Gradiva – figury kobiece w plastyce i literaturze;

3. Freudowskie interpretacje dzieł mistrzów renesansu;

4. Narcyz i Sobowtór – interpretacje sztuki w ujęciu Otto Ranka;

5. Jungowska teoria archetypów we współczesnej kulturze wizualnej;

6. Griselda Pollock, Hélène Cixous – psychoanaliza i feminizm;

7. Sztuka i literatura współczesna w interpretacjach Ernsta Krisa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stępnik
Prowadzący grup: Małgorzata Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)