Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Lucifer Principle – violence is reality (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FZL-Z-1S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Lucifer Principle – violence is reality (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety ogólne IF I stopień sem. zimowy 2017/18
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu pracę z "żywym" tekstem, łącząc analizę socjologicznego bestselleru "Zasada Lucyfera" z podnoszeniem umiejętności językowych studentów.

Badająć źródła przemocy i wojen w naszej kulturze, Bloom zauważa, że "zło jest produktem ubocznym naturalnej strategii reprodukcyjnej". Łącząc, między innymi, osiągnięcia etologii, socjobiologii i psychoneuroimmunologii, kuyrs proponuje nowysposób patrzenia na naszą cywilizację. Interpretując "Zasadę Lucyfera", studenci śledzą historię naszej kultury jako scenerii gwałtu i wojen, uczą się widzieć historyczne fakty w nowej perspektywie i mają możliwość radykalnej zmiany widzenia naszej cywilizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Boroń
Prowadzący grup: Dominika Boroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)