Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kognitywistyki: rozwiązywanie problemów (wybieralny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.100
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kognitywistyki: rozwiązywanie problemów (wybieralny)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nastawienie interdyscyplinarne

ciekawość mechanizmów poznawczych u człowieka

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 10

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 20

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 10

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(w kolejności doniosłości)

ocena aktywności w trakcie zajęć

zadania do zrealizowania samodzielnego w ciągu tygodnia

bieżąca ocena pracy z systemem Soar

arkusz samooceny na koniec semestru


Skrócony opis:

Niektórzy określają ludzkie poznanie jako „rozwiązywanie problemów” Termin ten funkcjonuje zarówno w języku potocznym, jak również w psychologii poznawczej, sztucznej inteligencji czy nawet neuronauce poznawczej. Zajęcia rozpoczniemy od ustalenia czym jest problem (w sensie kognitywistycznymi) oraz kluczowych elementów charakteryzujących sytuację problemową. Scharakteryzujemy problem na gruncie psychologicznym po czym spróbujemy zidentyfikować obszary mózgu zaangażowane w rozwiązywanie problemów. Przedyskutujemy rozwiązywanie problemów w kontekście eksperymentów psychologicznych oraz przyjrzymy się rozwiązywaniu problemów w systemach sztucznej inteligencji (Soar).

Pełny opis:

Jak dostać się z miejsca zamieszkania na uczelnię? Jak odmierzyć określona ilość wody mając dwa pojemniki? Jaki ruch wykonać figurą w szachach? Jak wygrać wybory? W dług niektórych kognitywistów rozwiązywanie problemów (problem solving) - na przykład takich jak powyżej - to jedna z podstawowych aktywności poznawczych. Na jej przykładzie można zaprezentować "urok i powab kognitywistyki" jako podejścia interdyscyplinarnego. Rozwiązywanie problemów pozwala przedyskutować podstawowe pojęcia kognitywistyki (reprezentacja, przetwarzanie informacji, system poznawczy, model, symulacja) oraz przyjrzeć się integracji podstawowych obszarów badań tworzących kognitywistykę:

- psychologii poznawczej (m.in. zaangażowanie procesów uwagowych, pamięci, uczenia się, wyobraźni itp.),

- neuronauki poznawczej (m.in. obszary mózgu zaangażowane w etapy procesów rozwiązywania problemów, przepływ informacji w układzie nerwowym)

- sztucznej inteligencji (Soar: jak wyrazić istotne elementy w kodzie systemów sztucznej inteligencji, jakie algorytmy i strategie można wykorzystać w tym kontekście)

- językoznawstwa (jak opis problemu wpływa na efektywność jego rozwiązania).

W trakcie zajęć będą analizowane przykłady różnego typu problemów z perspektywy wyżej wymienionych dziedzin - w tym przykłady wysuwane przez uczestników kursu.

Literatura:

Gazzaniga, M. Ivry, R. Mangun, G. (...) Cognitive Neuroscience. The Biology of Mind.

Nęcka, E., Orzechowski J., Szymura, B. (...) Psychologia poznawcza.

Simon, H., Newell, A. (...). Human Problem Solving

Efekty uczenia się:

TBA

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)