Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Perception and Action (PSN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.127
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Perception and Action (PSN)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PSN (sem. 3,5)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Kurs kognitywistyki

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 9,0


- Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45,0


- Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 35,0


- Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 25,0


- Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 36,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin, praca zaliczeniowa


2. Egzamin, praca zaliczeniowa


3. Egzamin, praca zaliczeniowa


4. Egzamin, praca zaliczeniowa


5. Ocena udziału w dyskusjach, praca zaliczeniowa


6. Egzamin, praca zaliczeniowa, ocena udziału w dyskusjach


7. Ocena udziału w dyskusjach


8. Praca zaliczeniowa


9. Ocena udziału w dyskusjach

Skrócony opis:

Tematem kursu jest relacja między percepcją, poznaniem i działaniem. W jaki sposób tworzy się percepcyjny obraz obiektów, zdarzeń i działań, i w jaki sposób wpływa on na działanie i monitoring systemu poznawczego? Zostaną zaprezentowane neuropsychologiczne podstawy percepcji przestrzeni, kształtu i ruchu oraz rola percepcji i uwagi w modelowaniu, korekcji i doskonalenia własnego działania.

Pełny opis:

Tematem kursu jest relacja między percepcją, poznaniem i działaniem. W jaki sposób tworzy się percepcyjny obraz obiektów, zdarzeń i działań, i w jaki sposób wpływa on na działanie i monitoring systemu poznawczego? Zostaną zaprezentowane neuropsychologiczne podstawy percepcji przestrzeni, kształtu i ruchu oraz rola percepcji i uwagi w modelowaniu, korekcji i doskonalenia własnego działania.

Tematy:

• Teorie oparte na wczesnych działaniach

• Ruch i dotyk w nowej teorii widzenia

• Sprzeciw wobec teorii Berkeley'a

• Lotze, Helmholtz i Lokalna Doktryna Znaku

• Sensorymotoryczne teorie warunkowe

• Stałość czułości i orientacji wizualnej

• Sprzeciw wobec Teorii Kopii Efference'a

• Alternatywy dla Teorii Kopii Efference'a

• The Reafference Theory

• Odwrócony świat: Wczesne eksperymenty nad rearanżacjami optycznymi

• Stratton

• Helmholtz

• Eksperymenty Held's na temat adaptacji pryzmatów

• Wyzwania związane z Teorią Odczuwania (Reafference Theory)

• Teoria Proprioceptywnych Zmian

• Podejście nieaktywne

• Niektóre pytania dotyczące P-properties

• Dowody na zastosowanie podejścia nieaktywnego

• Wyzwania związane z podejściem nieaktywnym

• Komponenty silnika i różne teorie gotowości

• Teoria komponentów silnikowych (Uosobione postrzeganie wizualne)

• Teoria Innej Gotowości

• The Modest Readiness Theory

• Teoria Śmiałej Gotowości

• Teorie umiejętności/dyspozycji

Literatura:

Abbott, T.K., 1864, Sight and Touch: An Attempt to Disprove the Received (or Berkeleian) Theory of Vision, London: Longman & Co.

Alsmith, A. and F. de Vignemont, 2012, “Embodying the Mind and Representing the Body”, Review of Philosophy and Psychology, 3(1): 1–13.

Armstrong, D.M., 1960, Berkeley's theory of vision, Parkville: Melbourne University Press.

Atherton, M., 2005, “Berkeley’s Theory of Vision and Its Reception”, in The Cambridge Companion to Berkeley, New York: Cambridge University Press, pp. 94–124.

Austin, J.L., 1962, Sense and Sensibilia, Oxford: Clarendon.

Bach-y-Rita, P., 1972, Brain Mechanisms in Sensory Substitution, New York: Academic Press.

–––, 2004, “Tactile Sensory Substitution Studies”, Annals of the New York Academy of Sciences, 1013: 83–91.

Bach-y-Rita, P. and S.W. Kercel, 2003, “Sensory Substitution and the Human–Machine Interface”, Trends in Cognitive Sciences, 7(12): 541–546.

Bailey, S., 1842, A Review of Berkeley’s Theory of Vision, Designed to Show the Unsoundness of That Celebrated Speculation, London: James Ridgway.

Bain, A., 1855, The Senses and the Intellect, New York: Appleton.

–––, 1868, Mental and Moral Science, London: Longmans, Green, and Co.

Bell, C., 1823, “Idea of a New Anatomy of the Brain”, in Francois Magendie, Charles Bell and the Course of the Spinal Nerves, P. Cranefield (ed.), Mt. Kisco, NY: Futura, 1974.

Berkeley, G., 1709, “An Essay Towards a New Theory of Vision”, in Berkeley: Philosophical Writings, D. Clarke (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

–––, 1734, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, K. Winkler (ed.), Indianapolis: Hackett, 1982.

Block, N., 2005, “Review of Action in Perception”, Journal of Philosophy, 102: 259–272.

–––, 2012, “Discussion of J. Kevin O’Regan’s Why Red Doesn’t Sound Like a Bell: Understanding the Feel of Consciousness”, Review of Philosophy and Psychology, 3: 89–108.

Bridgeman, B., 1981, “Cognitive Factors in Subjective Stabilization of the Visual World”, Acta Psychologica, 48: 111–121.

–––, 2010, “Space Constancy: The Rise and Fall of Perceptual Compensation”, in Space and Time in Perception and Action, pp. 94–108.

Bridgeman, B., D. Hendry, and L. Stark, 1975, “Failure to Detect Displacement of the Visual World During Saccadic Eye Movements”, Vision Res, 15: 719–722.

Bridgeman, B. and L. Stark, 1991, “Ocular Proprioception and Efference Copy in Registering Visual Direction”, Vision Res, 31: 1903–1913.

Bridgeman B, A.H.C. van der Heijden, and B. Velichkovsky, 1994, “A Theory of Visual Stability Across Saccadic Eye Movements”, Behavioral and Brain Sciences, 17: 247–292.

Briscoe, R., 2008, “Vision, Action, and Make-Perceive”, Mind and Language, 23: 457–497.

–––, 2009, “Egocentric Spatial Representation in Action and Perception”, Philosophy and Phenomenological Research, 79: 423–460.

–––, forthcoming, “Bodily Action and Distal Attribution in Sensory Substitution”, in Sensory Substitution and Augmentation, F. Macpherson (ed.), Proceedings of the British Academy, Oxford: Oxford University Press.

Briscoe, R. and J. Schwenkler, forthcoming, “Conscious Vision in Action”, to appear in Cognitive Science.

Broad, C.D., 1923, Scientific Thought, C.K. Ogden (ed.), New York: Harcourt, Brace.

Bruce, V., P. Greene, and M. Georgeson, 2003, Visual Perception: Physiology, Psychology and Ecology, London: Psychology Press, 4th edition.

Brune, F. and C.H. Lücking, 1969, “Okulomotorik, Bewegungswahrnehmung and Raumkonstanz der Sehdinge”, Der Nervenarzt, 40: 692–700

Clark, A., 2009, Supersizing the Mind, Oxford: Oxford University Press.

Colby, C.L., J. Duhamel, and M.E. Goldberg, 1995, “Oculocentric Spatial Representation in Parietal Cortex”, Cerebral Cortex, 5: 470–481.

Colby, C.L. and M.E. Goldberg, 1992, “The Updating of the Representation of Visual Space in Parietal Cortex by Intended Eye Movements”, Science, 255(5040): 90–92.

Condillac, E., 1746, Essay on the Origin of Human Knowledge, H. Aarsleff (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

–––, 1754, Treatise on the Sensations, G. Carr (trans.), London: Favil, 1930.

Coren, S., 1986, “An Efferent Component in the Visual Perception of Direction and Extent”, Psychological Review, 93(4): 391–410.

Coren, S. and P. Hoenig, 1972, “Effect of Non-Target Stimuli upon the Length of Voluntary Saccades”, Perceptual and Motor Skills, 34: 499–508.

Cutting, J.E. and P.M. Vishton, 1995, “Perceiving Layout and Knowing Distances”, in Perception of Space and Motion, W. Epstein and S. Rogers (eds.), San Diego, CA: Academic Press, pp. 69–117.

Deubel, H., 2004, “Localization of Targets Across Saccades: Role of Landmark Objects”, Visual Cognition, 11(2–3): 173–202.

Deubel, H., W.X. Schneider, and B. Bridgeman, 2002, “Transsaccadic Memory of Position and Form”, Progress in Brain Research, 140: 165–180.

Dewey, J., 1891, Psychology, New York: American Book Company.

Duhamel, J., C. Colby, and M. E. Goldberg, 1992, “The Updating of the Representation of Visual Space in Parietal Cortex by Intended Eye Movements”, Science, 255: 90–92.

Ebenholtz, S., 2002, Oculomotor Systems and Perception, Cambridge: Cambridge University Press.

Emmert, E., 1881, “Größenverhältnisse der Nachbilder”, Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde und für augenärztliche Fortbildung, 19: 443–450.

Epstein, W., 1967, Varieties of Perceptual Learning, New York: McGraw Hill.

Epstein, W., B. Hughes, S.L. Schneider, and P. Bach-y-Rita, 1986, “Is There Anything Out There? A Study of Distal Attribution in Response to Vibrotactile Stimulation”, Perception, 15: 275–284

Ernst, M., 2012, “Optimal Multisensory Integration: Assumptions and Limits”, in The New Handbook of Multisensory Processing, B. Stein, (ed.), Cambridge, MA: MIT Press, pp. 527–544.

Evans, G., 1982, The Varieties of Reference, Oxford: Oxford University Press.

–––, 1985, “Molyneux’s Question”, in The Collected Papers of Gareth Evans, A. Phillips (ed.), London: Oxford University Press.

Falkenstein, L., 1994, “Intuition and Construction in Berkeley's Account of Visual Space”, Journal of the History of Philosophy, 32(1): 63–84.

Festinger, L., C.A. Burnham, H. Ono, and D. Bamber, 1967, “Efference and the Conscious Experience of Perception”, Journal of Experimental Psychology Monographs, 74(4, Pt 2): 1–36.

Findlay, J.M., 1982, “Global Visual Processing for Saccadic Eye Movements”, Vision Research, 22(8): 1033–1045.

Fischer, E., H.H. Bülthoff, N.K. Logothetis, and A. Bartels, 2012, “Human Areas V3A and V6 Compensate for Self-Induced Planar Visual Motion”, Neuron, 73(6): 1228–1240.

Fishkin, S., 1969, “Passive vs. Active Exposure and Other Variables Related to the Occurrence of Hand Adaptation to Lateral Displacement”, Perceptual and Motor Skills, 29: 291–297.

Frith, C.D. and D.M. Wolpert, 2000, “Abnormalities in the Awareness and Control of Action”, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 355(1404): 1771–1788.

Furman, M. and M. Gur, 2012, “And Yet it Moves: Perceptual Illusions and Neural Mechanisms of Pursuit Compensation During Smooth Pursuit Eye Movements”, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36(1): 143–151.

Gangopadhyay, N., M. Madary, and F. Spicer, 2010, Perception, Action, and Consciousness: Sensorimotor Dynamics and Two Visual Systems, Oxford: Oxford University Press.

Ganz, L., 1975, “Orientation in Visual Space by Neonates and its Modification by Visual Deprivation”, in The Developmental Neuropsychology of Sensory Deprivation, A. Riesen (ed.), New York: Academic Press, pp. 169–210.

Gibson, J.J., 1933, “Adaptation, After-Effect and Contrast in the Perception of Curved Lines”, Journal of Experimental Psychology, 16(1): 1–31.

–––, 1966, The Senses Considered as Perceptual Systems, Boston, MA: Houghton Mifflin.

–––, 1979, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, MA: Houghton Mifflin.

Goodale, M.A. and A.D. Milner, 2004, Sight Unseen: An Exploration of Conscious and Unconscious Vision, Oxford: Oxford University Press.

Grush, R., 2000, “Self, World and Space: The Meaning and Mechanisms of Ego- and Allocentric Spatial Representation”, Brain and Mind, 1: 59–92.

–––, 2007, “Skill Theory v2.0: Dispositions, Emulation, and Spatial Perception”, Synthese, 159: 389–416.

–––, 2009, “Space, time, and objects”, The Oxford Handbook of Philosophy and Neuroscience, John Bickle(ed), New York, NY: Oxford University Press, pp. 311–345.

Haarmeier, T., Thier, P., Repnow, M. and D. Petersen, 1997, “False Perception of Motion in a Patient Who Cannot Compensate for Eye Movements”, Nature, 389: 849–851.

Harris, C.S., 1965, “Perceptual Adaptation to Inverted, Reversed, and Displaced Vision”, Psychological Review, 72(6): 419–444.

–––, 1980, “Insight or Out of Sight? Two Examples of Perceptual Plasticity in the Human Adult”, Visual Coding and Adaptability, C.S. Harris (ed.), pp. 95–149.

Hatfield, G.C., 1990, The Natural and the Normative: Theories of Spatial Perception from Kant to Helmholtz, Cambridge, MA: MIT Press.

Hatfield, G.C. and W. Epstein, 1979, “The Sensory Core and the Medieval Foundations of Early Modern Perceptual Theory”, Isis, 70(3): 363–384.

Hay, J.C., H.L. Pick, Jr., and K. Ikeda, 1965, “Visual Capture Produced by Prism Spectacles”, Psychonomic Science, 2: 215–216.

Hein, A. and R. Held, 1962, “A Neural Model for Labile Sensorimotor Coordinations”, in Biological Prototypes and Synthetic Systems (Volume 1), E. Bernard and M. Kare (eds.), New York: Plenum Press, pp. 71–74.

Held, R., 1961, “Exposure-History as a Factor in Maintaining Stability of Perception and Coordination”, The Journal of Nervous and Mental Disease, 132(1): 26–32.

–––, 1965, “Plasticity in Sensory-Motor Systems”, Scientific American, 213: 84–94.

Held, R. and J. Bossom, 1961, “Neonatal Deprivation and Adult Rearrangement: Complementary Techniques for Analyzing Plastic Sensory-Motor Coordinations”, Journal of Comparative and Physiological Psychology, 54(1): 33–37.

Held, R. and A. Hein, 1958, “Adaptation of Disarranged Hand-Eye Coordination Contingent upon Re-Afferent Stimulation”, Perceptual and Motor Skills, 8: 87–90.

–––, 1963, “Movement-Produced Stimulation in the Development of Visually Guided Behavior”, Journal of Comparative and Physiological Psychology, 56: 872–876.

Helmholtz, H, 2005 [1924], Treatise on Physiological Optics (Volume 3), New York: Dover.

Hering, E., 1861, Beiträge zur Physiologie (Volume 1), Leipzig: Engelman. (Reissued with an introduction by B. Bridgeman, Berlin: Springer, 1990).

Hickerson, R., 2007, “Perception as Knowing How to Act: Alva Noë’s Action In Perception”, Philosophical Psychology, 20(4): 505–517.

von Holst, E., 1954, “Relations Between the Central Nervous System and the Peripheral Organs”, The British Journal of Animal Behaviour, 2(3): 89–94.

von Holst, E. and H. Mittelstädt, 1950, “Das Reafferenzprinzip, Wechselwirkungen zwischen Zerntalnervensystem und Peripherie”, Naturwissenschaften, 27: 464–476.

Hopp, W., 2013, “No Such Look: Problems with the Dual Content Theory”, Phenomenology and the Cognitive Sciences, 12(4): 813–833.

Howard, I.P., B. Craske, and W.B. Templeton, 1965, “Visuomotor Adaptation to Discordant Exafferent Stimulation”, Journal of Experimental Psychology, 70(2): 189–191.

Howard, I.P. and W.B. Templeton, 1966, Human Spatial Orientation, New York: Wiley.

Hurley, S.L., 1998, Consciousness in Action, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hurley, S.L. and A. Noë, 2003, “Neural Plasticity and Consciousness”, Biology and Philosophy, 18: 131–168.

Jeannerod, M., 2006, Motor Cognition: What Actions Tell the Self, Oxford: Oxford University Press.

Kiverstein, J., 2010, “Sensorimotor Knowledge and the Contents of Experience”, in Gangopadhyay et al. 2010: 257–274.

Kravitz, J. and H. Wallach, 1966, “Adaptation to Displaced Vision Contingent upon Vibrating Stimulation”, Psychonomic Science, 6: 465–466.

Kuhn, T.S., 2012 [1962], The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press.

Lhermitte, F., 1983, “Utilization Behaviour and its Relation to Lesions of the Frontal Lobes”, Brain, 106(2): 237–255.

Locke, J., 1690, An Essay Concerning Human Understanding, P. Nidditch (ed.), New York: Oxford University Press, 1979.

Loomis, J.M., 1992, “Distal Attribution and Presence”, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 1(1): 113–119.

Lotze, H., 1887 [1879], Metaphysics, in Three Books: Ontology, Cosmology, and Psychology (Volume 2), B. Bosanquet (trans.), Oxford: Clarendon.

Mach, E., 1897 [1886], Contributions to the Analysis of the Sensations, C.M. Williams (trans.), Chicago: Open Court, 1897.

Mack, A., 1979, “Non-Visual Determinants of Perception”, Behavioral and Brain Sciences, 2(1): 75–76.

MacKay, D.M., 1973, “Visual Stability and Voluntary Eye Movements”, in Central Processing of Visual Information A: Integrative Functions and Comparative Data, Berlin: Springer, pp. 307–331.

Mandik, P., 2005, “Action-Oriented Representation”, in Cognition and the Brain: The Philosophy and Neuroscience Movement, K. Akins and A. Brook (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.

Mather, J. and J. Lackner, 1975, “Adaptation to Visual Rearrangement Elicited by Tonic Vibration Reflexes”, Experimental Brain Research, 24: 103–105.

Matthen, M., 1988, “Biological Functions and Perceptual Content”, Journal of Philosophy, 85: 5–27.

Melamed, L., M. Halay, and J. Gildow, 1973, “Effect of External Target Presence on Visual Adaptation with Active and Passive Movement”, Journal of Experimental Psychology, 98: 125–130.

Merriam, E.P. and C. Colby, 2005, “Active Vision in Parietal and Extrastriate Cortex”, The Neuroscientist, 11: 484–493.

Merriam, E.P., C.R. Genovese, and C.L. Colby, 2007, “Remapping in Human Visual Cortex”, Journal of Neurophysiology, 97(2): 1738–1755.

Mill, J.S., 1842, “Bailey on Berkeley’s Theory of Vision”, Westminster Review, 38: 318–336.

–––, 1843, “Rejoinder to Mr. Bailey’s Reply”, Westminster Review, 39: 491–494.

Miller, J. and L. Festinger, 1977, “Impact of Oculomotor Retraining on the Visual Perception of Curvature”, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 3(2): 187–200.

Milner, A.D. and M.A. Goodale, 1995, The Visual Brain in Action, Oxford: Oxford University Press, 2nd edition, 2006.

–––, 2008, “Two Visual Systems Re-viewed”, Neuropsychologia, 46: 774–785.

Mittelstädt, H., 1971, Reafferenzprinzip—Apologie und Kritik, in Vorträge der Erlanger Physiologentagung, Berlin: Springer, pp. 161–171.

Mon-Williams, M., J.R. Tresilian, A. Plooy, J.P. Wann, and J. Broerse, 1997, “Looking at the Task in Hand: Vergence Eye Movements and Perceived Size, “ Experimental Brain Research, 117(3): 501–506.

Moulden, B., 1971, “Adaptation to Displaced Vision: Reafference is a Special Case of the Cue-Discrepancy Hypothesis”, The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 23: 113–117.

Nakamura, K. and C. Colby, 2002, “Updating of the Visual Representation in Monkey Striate and Extrastriate Cortex during Saccades”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(6): 4026–4031.

Noë, A., 2004, Action in Perception, Cambridge, MA: MIT Press.

–––, 2005, “Real Presence”, Philosophical Topics, 33: 235–264.

–––, 2009, Out of our Heads, New York: Hill and Wang.

–––, 2010, “Vision without Representation”, in Gangopadhyay et al. 2010:: 245–256.

O’Regan, J.K., 2011, Why Red Doesn’t Sound Like a Bell: Explaining the Feel of Consciousness, Oxford: Oxford University Press.

O’Regan, J.K. and A. Noë, 2001, “A Sensorimotor Account of Vision and Visual Consciousness”, Behavioral and Brain Sciences, 24: 939–973.

Palmer, S.E., 1999, Vision Science: Photons to Phenomenology, Cambridge, MA: MIT Press.

Poincaré, H., 1907, La Science et L'Hypothése, Paris: Flammarion.

Post, R.B. and H.W. Leibowitz, 1985, “A Revised Analysis of the Role of Efference in Motion Perception”, Perception, 14(5): 631–643.

Pouget, A., S. Deneve, and J.-R., Duhamel, 2002, “A Computational Perspective on the Neural Basis of Multisensory Spatial Representation”, Nature Reviews: Neuroscience, 3: 741–747.

Price, H.H., 1950, Perception, London: Methuen, 2nd edition.

Prinz, J.J., 2006, “Putting the Brakes on Enactive Perception”, Psyche, 12: 1–19.

–––, 2009, “Is Consciousness Embodied?” in The Cambridge Handbook of Situated Cognition, P. Robbins and M. Aydede (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 419–436.

Purkyně, J., 1825, “Über die Scheinbewegungen, welche im subjectiven Umfang des Gesichtsinnes vorkommen”, Bulletin der naturwessenschaftlichen Sektion der Schlesischen Gesellschaft, 4: 9–10.

Reid, T., 1785, Essays on the Intellectual Powers of Man, Cambridge, MA: MIT Press, 1969.

Rizzolatti, G., 2008, Mirrors in the Brain, New York: Oxford University Press.

Rock, I., 1966, The Nature of Perceptual Adaptation, New York: Basic Books.

Rock, I. and C.S. Harris, 1967, “Vision and Touch”, Scientific American, 216: 96–107.

Russell, B., 1918, “The Philosophy of Logical Atomism”, in Logic and Knowledge, London: Allen and Unwin, 1956, pp. 177–281.

Sampaio, E., S. Maris, and P. Bach-y-Rita, 2001, “Brain Plasticity: ‘Visual’ Acuity of Blind Persons via the Tongue”, Brain Research, 908: 204–207.

Schwitzgebel, E., 2006, “Do Things Look Flat?” Philosophy & Phenomenological Research, 72: 589–599.

Shams, L. and R. Kim, 2010, “Crossmodal Influences on Visual Perception”, Physics of Life Reviews, 7(3): 269–284.

Shebilske, W.L., 1984, “Context Effects and Efferent Factors in Perception and Cognition”, in Cognition and Motor Processes, W. Prinz and A.F. Sanders (eds.), Berlin: Springer-Verlag, pp. 99–119.

–––, 1987, “An Ecological Efference Mediation Theory of Natural Event Perception”, in Perspectives on Perception and Actions, H. Heuer and A.F. Sanders (eds.), Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 195–213.

Sherrington, C.S., 1918, “Observations on the Sensual Role of the Proprioceptive Nerve Supply of the Extrinsic Ocular Muscles”, Brain, 41: 332–343.

Siegle, J.H. and W.H. Warren, 2010, “Distal Attribution and Distance Perception in Sensory Substitution”, Perception, 39(2): 208–223.

Singer, G. and R. Day, 1966, “Spatial Adaptation and Aftereffect with Optically Transformed Vision: Effects of Active and Passive Responding and the Relationship between Test and Exposure Responses”, Journal of Experimental Psychology, 71: 725–731.

Smith, A., 1811, The Works of Adam Smith (Volume 5), D. Stewart. (ed.), London: T. Cadell and W. Davies.

Smith, A.D., 2000, “Space and Sight”, Mind, 109: 481–518.

Sperry, R.W., 1952, “Neurology and the Mind-Brain Problem”, American Scientist, 291–312.

Stewart, D., 1829, Elements of the Philosophy of the Human Mind, in The Collected Works of Dugald Stewart (Volume 2), W. Hamilton (ed.), Westmead, UK: Gregg International Publishers, 1971.

Stratton, G.M., 1896, “Some Preliminary Experiments on Vision without Inversion of the Retinal Image”, Psychological Review, 3: 611–617.

–––, 1897(a and b), “Vision Without Inversion of the Retinal Image”, Psychological Review, 4(4): 341–360 and 4(5)463–481.

–––, 1899, “The Spatial Harmony of Touch and Sight”, Mind, 8: 492–505.

–––, 1907, “Eye-Movements and Visual Direction”, Psychological Bulletin, 4: 155–158.

Taylor, J.G., 1962, The Behavioral Basis of Perception, New Haven, CT: Yale University Press.

–––, 1965, “The Behavioral Basis of Perceived Size and Distance”, Canadian Journal of Psychology, 19(1): 1–14.

–––, 1968, “Perception as a Function of Behaviour”, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, 52: 431–436.

Templeton, W., I. Howard, and A. Lowman, 1966, “Passively Generated Adaptation to Prismatic Distortion”, Perceptual and Motor Skills, 22: 140–142.

Thompson, E., 2005, “Sensorimotor Subjectivity and the Enactive Approach to Experience”, Phenomenology and the Cognitive Sciences, 4(4): 407–427.

Uhlarik, J.J. and L.K. Canon, 1971, “Influence of Concurrent and Terminal Exposure Conditions on the Nature of Perceptual Adaptation”, Journal of Experimental Psychology, 91: 233–239.

Vishton, P.M., N.J. Stephens, L.A. Nelson, S.E. Morra, K.L. Brunick, and J.A. Stevens, 2007, “Planning to Reach for an Object Changes How the Reacher Perceives It”, Psychological Science, 18: 713–719.

Wallach, H., 1968, “Informational Discrepancy as a Basis of Perceptual Adaptation”, in The Neuropsychology of Spatially Oriented Behaviour, S. Friedman (ed.), Homewood, IL: Dorsey, pp. 209–230.

Welch, R., 1978, Perceptual Modification: Adapting to Altered Sensory Environments, New York: Academic Press.

Wu, W., 2014, “Against Division: Consciousness, Information and the Visual Streams”, Mind & Language, 29(4): 383–406.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1.Zna podstawowe metody badań zjawiska percepcji .Zna metody badańi narzędzia poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (K_W03).

2. Zna podstawowe mechanizmy percepcji oraz ich związek z działaniem (K_W04).

3. Zna i rozumie charakterystyki systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych oraz neuronalnych; zna podstawowe teorie psychologiczne i neuronaukowe ujmujące systemy poznawcze (K_W06).

4. Zna i rozumie ujęcia umysłu jako systemu poznawczego posługującego się znakami; zna wyróżniona rolę języka zarówno jako narzędzia i procesu poznawczego, oraz jego wpływ na kształtowanie obrazu świata (K_W07).

5. Zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej ze studiami kognitywistycznymi; zna prawo autorskie i zasady ochrony własności intelektualnej (K_W12).

Umiejętności:

1. Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod (K_U01).

2. Umie sformułować problem badawczy, dobrać właściwe metody i narzędzia rozwiązywania, rozwiązać go oraz zaprezentować wyniki badań (K_U02).

3. Potrafi sformułować w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentować na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi; prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją lub posterem (K_U09).

Kompetencje społeczne:

1. Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu (K_K01).

2. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności (K_K03).

3. Jest przygotowany do wykorzystywania zdobytej wiedzy kognitywistycznej w działaniach na rzecz interesu publicznego i rozwoju przedsiębiorczości (K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)