Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symulatory umysłu (PSN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.128
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symulatory umysłu (PSN)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #PSN (sem. 3,5)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Neuronauka poznawcza

podstawy programowania

Skrócony opis:

Kurs jest elementem szerszej dziedziny zwanej obliczeniową neuronauką poznawczą. Pierwsza część kursu to przegląd procesów i zasasd komunikacji neuronów w korze mózgowej. Cześć druga to zapoznanie się z systemem emergent, symulatorem sieci neuronowych umożliwiającym modelowanie aktywności mózgu. Trzecia część zajęć poświęcona będzie praktycznemu modelowaniu wybranych aspektów poznania.

Pełny opis:

Kurs, lokujący się w obszarze neuronauki obliczeniowej, prezentuje ideę symulowania procesów neuronalnych z wykorzystaniem biologicznie realistycznych modeli neuronów i sieci neuronowych. W szczególności, zwrócę uwagę na związki pomiędzy światem (percypowanym, zmienianym w działaniach), jego neuronalnymi (biologicznymi) reprezentacjami i symulacjami aktywności neuronalnej. Prezentowane treści:

- podstawowe cechy symulacji i poznania: reprezentacje, transformacje reprezentacji, dynamika

- aktywność neuronów a semantyka (płytka i głęboka)

- hierarchiczny model układu wzrokowego

- model aktywności motorycznych

- operacje na reprezentacjach: problem wiązania ("binding")

- operacje na reprezentacjach: pamięć i uczenie się

- model płynnej inteligencji

- problem kontroli poznawczej

- jednolity model poznania: Spaun: SPA Unified Network

ilustrowane będą działaniem systemu Nengo (Neural ENGineering Objects; http://nengo.ca) opierającym się na strukturze SPA (Semantic Pointer Architecture).

Efekty uczenia się:

TBA

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)