Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cognitive Modeling (LOG)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.154
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cognitive Modeling (LOG)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Kognitywistyka I st. prz. wybieralne blok #LOG (sem. 2,4,6)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Wymagane: programowanie (dowolny język), wybrane zagadnienia pschologii poznaczej lub psychologia uczenia się;

Sugerowane: Methods of AI

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ocena bieżąca pracy w laboratorium

ocena bieżącej aktywności

ocena pracy nad projektem modelu wybranej zdolności poznawczej

Pełny opis:

W ramach różnych dziedzin kognitywistycznych jak: psychologia poznawcza, neuronauka, lingwistyka proponuje się teorie, które mogą być zrealizowane w postaci modeli, zwłaszcza model komputerowych/obliczeniowych. Modelowanie kognitywne jest zatem metodologią jednoczącą dziedzinę kognitywistyki. Zajęcia mają być wprowadzeniem do problematyki modelowania ludzkiego poznania za pomocą modeli symbolicznych.

Współcześnie tworzenie modeli poznawczych ułatwiają tzw. architektury poznawcze (jak ACT, SNePS lub Soar) – wyrażone w postaci systemów komputerowcy teorie określające organizację systemu (umysłu) leżącego u podstaw naszych zdolności poznawczych oraz określające mechanizmy stanowiące podstawę określonych umiejętności podmiotu (język, percepcja, rozumowanie etc.). Studenci będą pracować z jedną z takich symbolicznych architektur. Zajęcia kończą się przygotowaniem prostego modelu aspektu ludzkiego poznania.

Literatura:

Anderson, J. R. (1983). The Architecture of Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bothell, D. (2007). ACT-R 6.0 Reference Manual. From the ACT-R Web site: http://act-r.psy.cmu.edu/wordpress/wp-content/themes/ACT-R/actr6/reference-manual.pdf.

Polk, T. & Seifert, C. (2002). Cognitive Modeling. The MIT Press

Shapiro, Stuart C., & Rapaport, William J. (1987), "SNePS Considered as a Fully Intensional Propositional Semantic Network", in Nick Cercone & Gordon McCalla (eds.), The Knowledge Frontier: Essays in the Representation of Knowledge (New York: Springer-Verlag): 262-315.

SNePS 2.8 User's Manual: https://cse.buffalo.edu/sneps/Manuals/manual28.pdf

Efekty uczenia się:

W1. Student charakteryzuje pojęcie modelu, w szczególności modelu kognitywnego i obliczeniowego

W2. Wskazuje na specyfikę metodologii kognitywistyki wynikającą z interdyscyplinarności

W3. Student opisuje strukturę modelu poznawczego

W4. Wymienia kryteria oceny modeli poznawczych – w świetle danych pochodzących z różnych dziedzin kognitywistyki

U1 Potrafi zanalizować problem poznawczy w kategoriach wybranego modelu poznawczego/architektury poznawczej

U2. Tworzy proste modele z wykorzystaniem wybranej architektury poznawczej

U3 Stosuje w swoich modelach stosowne do zadania formy reprezentacji wiedzy

U4. Wykorzystuje w konstruowaniu modeli dane pochodzące z badań empirycznych w zakresie zwłaszcza psychologii i neuronauki

K1. Podchodzi twórczo do danych pochodzących z dziedzin kognitywistycznych próbując je ująć w postaci modelu poznawczego

K2. Samodzielnie poszukuje informacji, które można wykorzystać w tworzeniu modeli

K3. Respektuje prawa autorskie związane z wykorzystywaniem informacji dot. badań oraz z oprogramowaniem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)