Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika formalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika formalna
Jednostka: Zakład Logiki i Kognitywistyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka II sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw rachunku zdań oraz kwantyfikatorów

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin pisemny

Pełny opis:

Kurs logiki formalnej kłądący duży nacisk na praktyczną umiejętność dowodzenia twierdzeń oraz rozwiązywania problemów. Obejmuje klasyczną logikę zdaniową, klasyczną logikę I rzędu, logiki nieklasyczne, elementy teorii modeli, elemnty teorii złożoności obliczeniowej,

Literatura:

Mordechai Ben-Ari, Logika matematyczna w informatyce, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Helena Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student:

1. posiada znajomość podstawowych metod formalnych stosowanych w logice

2. wykazuje rozeznanie w zakresie systemów logiki nieklasycznej

3. posiada wiedzę w zakresie teorii mnogości

4. wyjaśnia rolę logiki jako podstawy teorii informacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Paśniczek
Prowadzący grup: Jacek Paśniczek, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)